Ads Top

Nog onduidelijkheden over nieuwe hypotheekregels

De Tweede Kamer besprak vorige week het wetsvoorstel van het kabinet om de nieuwe Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive, MCD) in Nederland te implementeren.

De richtlijn beoogt een goed functionerende Europese hypothekenmarkt tot stand te brengen met een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming. De Nederlandse wetgeving voorziet al in hoge mate in de bescherming van consumenten.

Op 21 maart 2016 moet deze nieuwe regelgeving geïmplementeerd zijn. Naar verwachting zal deze deadline niet worden gehaald. De Nederlandse Vereniging van Banken hoopt op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de gevolgen daarvan.

De NVB verwacht dat de bespreking van de MCD op een aantal inhoudelijke punten meer duidelijkheid zal bieden. Zo stelt de MCD nieuwe eisen aan het proces dat vooraf gaat aan het sluiten van de kredietovereenkomst. Bij het aanbieden van een offerte voor een hypotheek is het niet langer toegestaan om een voorbehoud te maken ten aanzien van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Na het tekenen van een offerte mag de bank deze overeenkomst namelijk niet meer beëindigen of wijzigen in het nadeel van de klant (tenzij de klant bewust informatie heeft achtergehouden). Naar aanleiding van de beantwoording van schriftelijke Kamervragen over dit proces door de minister is in de markt veel onduidelijkheid ontstaan. De procedure die de minister heeft geschetst, creëerde een zogeheten “herroepingsrecht” voor de consument, terwijl uit de MCD expliciet voortvloeit dat dit niet de bedoeling is. Voor alle betrokken partijen is meer duidelijkheid gewenst.

Omdat de klant dus in principe pas een offerte kan krijgen (en daarmee zekerheid of hij de woning kan kopen) nadat alle voor de kredietbeoordeling benodigde stukken zijn ontvangen en beoordeeld, betekent dit onder andere dat hij voorafgaand aan de aanvraag van een offerte een waardebepaling van de woning die hij wil kopen, moet aanleveren.

Bij het opstellen van de implementatiewetgeving heeft de nationale wetgever ruimte om te bepalen op welke wijze die waardebepaling mag geschieden. De wetgever heeft er nu voor gekozen om enkel waardebepaling op basis van een taxatierapport toe te staan. Deze nieuwe regelgeving jaagt consumenten die een bestaande woning kopen in sommige gevallen onnodig op kosten. De NVB heeft voorgesteld dat de wetgever ook modelmatig taxeren toestaat bij de aankoop van een bestaande woning.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.