Ads Top

OM eist tot vier jaar cel wegens onder meer hypotheekfraude

Tegen acht verdachten van hypotheekfraude, oplichting, faillissementsfraude en witwassen eiste de officier van justitie op woensdag 23 maart tot vier jaar cel. De verdachten worden er onder meer van verdacht tussen 2009 en 2014 verschillende hypotheekverstrekkers voor tonnen te hebben opgelicht.

De officier beschouwt een 42-jarige man uit Den Haag als het brein achter de fraudes. Hij werd al eerder voor fraude veroordeeld. Volgens het OM omringt hij zich met mensen die voor hem hand- en spandiensten verlenen. Dat varieert van zich voordoen als koper tot directeur of aandeelhouder in één van de rechtspersonen die aan de hoofdverdachte te koppelen zijn. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval met een 24-jarige vrouw uit Rijswijk en een 29-jarige man uit Den Haag. De officier legt deze drie ook deelname aan een criminele organisatie ten laste. Geen van hen had een ‘normale’ baan naast hun werk in de bedrijfjes van de 42-jarige Hagenaar. Dit toont in de ogen van het OM aan dat er geen sprake was van incidentele maar van structurele criminaliteit.

Tegen de 42-jarige Hagenaar eiste de officier vier jaar cel wegens het deelnemen aan een criminele organisatie, diverse hypotheekfraudes, oplichtingen, faillissementsfraude, en witwassen van geldbedragen die richting de €1.000.000,- gingen en een geldboete van €50.000,- alsmede de verbeurdverklaring van 53.000 euro aan in beslag genomen geld. Later zal er nog een ontnemingszaak tegen hem volgen.

Tegen de 24-jarige Rijswijkse eiste de officier 24 maanden cel wegens het deelnemen aan een criminele organisatie, faillissementsfraude, witwassen van grote geldbedragen en valsheid in geschriften. Ook eiste het OM verbeurdverklaring van 10.500 euro die de verdachte bij haar aanhouding contant bij zich had.

Tegen de 29-jarige Hagenaar eiste de officier 20 maanden cel wegens het deelnemen aan een criminele organisatie, witwassen, oplichting en valsheid in geschriften. Ook in deze laatste twee zaken volgt nog een ontneming.

Tegen de overige verdachten eiste hem OM straffen die variëren van 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot aan een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

De verdachten hadden verschillende manieren van werken. Eén daarvan was om een pand op papier van eigenaar te laten verwisselen voor een hogere prijs dan feitelijk het geval was. Met vervalste werkgeversverklaringen en salarisstroken werd een hypotheek aangevraagd. Zodra die binnen was, boekte de verkoper het hogere deel terug naar de koper, die het doorstortte naar de rekening van een BV die in verband met de verdachten kon worden gebracht. Verder werd uit onderzoek duidelijk dat er vele malen vele contante geldbedragen om onverklaarbare redenen op de rekening van diverse verdachten en diverse rechtspersonen werden gestort.

De officier van justitie hield in zijn strafeisen rekening met het belang van de samenleving. Die wordt door dergelijke witteboordencriminaliteit ernstig benadeeld. De schade die hypotheekverstrekkers lopen, wordt uiteindelijk verdisconteert in de betalingen die bonafide hypotheekaanvragers moeten doen. Zo wordt de samenleving op kosten gejaagd. Ook bij faillissementsfraude lopen ondernemers die nog geld behoren te krijgen, dit mogelijk mis. Fraude ondermijnt het vertrouwen in het normale economische verkeer dat daardoor ontwricht kan raken.

Door de manier van frauderen en door de proceshouding van de verdachten heeft er lang, uitgebreid en kostbaar onderzoek moeten plaatsvinden om strafbare feiten voldoende aan het licht te brengen.
De uitspraak wordt over 4 weken verwacht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.