Ads Top

Toch nog toetsingskader voor rentederivaten MKB

Het CDA is blij dat er nu toch een onafhankelijk toetsingskader komt om de verkochte rentederivaten aan het MKB opnieuw te beoordelen. Het CDA pleitte daar 2 jaar geleden al voor, maar de minister wilde dit toen niet.

Rentederivaten zijn risicovolle financiële producten. Veel MKB’ers zijn door deze producten financieel in de problemen geraakt, net als een grote groep particulieren. In 2013 heeft het CDA hiervoor een meldpunt in het leven geroepen. Niet alleen om de omvang van dit probleem in kaart te brengen, maar ook om het probleem bij de regering onder de aandacht te brengen. Het CDA vindt dat de benadeelden tegemoet gekomen moet worden daar waar banken in het verleden niet hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Zowel de banken als de regering lijken nu bereid om in actie te komen voor de gedupeerden.
Uiteraard is het CDA blij dat het noodzakelijke herstelkader er nu eindelijk lijkt te komen. Maar de partij wilde wel van de minister weten op welke termijn de gedupeerden nu duidelijkheid kunnen verwachten. Er zijn gevallen bekend waarbij het water al aan de lippen staat. CDA Kamerlid Erik Ronnes: “Het mag niet zo zijn dat door de jarenlange vertraging bij het gedegen beoordelen van dossiers er nu een groep ondernemers zijn recht niet meer kan halen.” De herbeoordelingen moeten in 2017 worden afgerond, maar de minister deed het CDA de toezegging dat MKB-bedrijven met een derivaat waar de financiële situatie zeer moeilijk is, prioriteit en een snellere afhandeling krijgen. 
Ook ten aanzien van de particuliere beleggers met een rentederivaat kwam de minister het CDA tegemoet. Er komt ook compensatie voor die particulieren. Precieze aantallen zijn niet bekend, maar het schijnt toch om enkele duizenden gevallen te gaan. Ook voor hen komt er dus snel meer duidelijkheid.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.