Ads Top

'Vermogens worden niet belast maar gesubsidieerd'

Ieder jaar ontvangen mensen op hun vermogens meer subsidie dan dat zij aan belasting betalen. De subsidie op vermogen bedraagt €14,3 miljard, terwijl de belastingen op vermogen €13,2 miljard bedragen. De vermogens worden dus jaarlijks gesubsidieerd voor ruim €1 miljard. Dat blijkt uit onderzoek van Aldert Boonen bij De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

De subsidie op vermogens bestaat uit de hypotheekrenteaftrek. Via onder andere de vermogensrendementsheffing, het eigen woningforfait, de erfbelasting en de OZB wordt het vermogen belast. Door fiscale vrijstellingen, zoals de kapitaalverzekering eigen woning en het vrijgestelde vermogen in box 3 loopt de schatkist op jaarbasis ruim €3 miljard mis.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vermogens zeer ongelijk zijn verdeeld. Deze ongelijke verdeling versterkt de ongelijkheid in tal van andere sociale aspecten. Zo zijn rijke mensen gezonder dan arme mensen, vinden rijkeren beter betaalde banen en gaan kinderen van rijke ouders vaker naar het hoger onderwijs. Succes wordt zo overerfbaar.

Op zich is dat niet direct problematisch, als mensen ervoor kunnen kiezen om vermogen op te kunnen bouwen. Maar de dagelijkse praktijk laat zien dat het vooral de mensen met hoge inkomens zijn die vermogen op kunnen bouwen. En er tekent zich een duidelijke scheidslijn af tussen mensen die een huis hebben gekocht en mensen die huren. Mensen met een eigen woning bouwen, door de jaren heen, een groot vermogen op in de woning. Daarnaast geven zij relatief steeds minder uit aan woonlasten, in tegenstelling tot huurders.

Om de ongelijke verdeling van vermogen en de negatieve consequenties daarvan een halt toe te roepen wil De Burcht mensen meer mogelijkheden te geven om te sparen, bijvoorbeeld door de
spaarloonregeling te herintroduceren. Daarnaast raadt men aan belastingtarieven voor werkenden, ondernemers en aandeelhouders gelijk te trekken. Dat zorgt voor lastenverlichting voor lage inkomens, die daardoor vermogens op kunnen bouwen en topt de allerhoogste vermogens af.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.