Ads Top

Rabobank Enschede-Haaksbergen thuis in The Gallery

Vanaf maandag 12 januari is het ondernemersloket van Rabobank Enschede-Haaksbergen in The Gallery op het Kennispark Twente geopend. Het loket draag bij aan de intentie van de bank om samen te werken aan innovatie.

Innovatie en ondernemerschap zijn geconcentreerd in Enschede in het Kennispark Twente. The Gallery vormt als incubator van het Kennispark Twente een belangrijke rol als aantrekkelijke vestigingsplaats voor start-ups. Het bedrijfsverzamelgebouw richt zich specifiek op het bevorderen van de ontwikkeling van jonge innovatieve bedrijven.

Met haar wortels diep in de lokale samenleving, is de Rabobank bij uitstek betrokken bij innovatie en kan zij inspelen op ontwikkelingen en gebeurtenissen. Daarom is Rabobank Enschede-Haaksbergen nauw betrokken bij de economische ontwikkelingen die ontkiemen in de vruchtbare bodem van Universiteit Twente en Saxion. De bank is een van de deelnemers van de TOP-regeling, een programma voor jonge kansrijke start-ups aan de UT. Daarbij is zij niet alleen een financiële partner die geld ter beschikking stelt, maar levert zij ook toegevoegde waarde door kennis te delen. Door haar ervaringen met soortgelijke bedrijven weet de bank welke de kansen, bedreigingen en valkuilen er zijn in de diverse levensfasen van een jonge onderneming.

De activiteiten rondom The Gallery geven de Rabobank de mogelijkheid om samenwerking op te zoeken met partijen die hetzelfde doel nastreven. Het aansluiten bij regionale kennisclusters past uitstekend bij de coöperatieve structuur en gedachte van de Rabobank: we willen samenwerken aan innovatie in onze lokale economie door nieuwe uitdagingen en kansen voor ondernemers mogelijk te maken. Ondernemers kunnen bij het loket van de Rabobank in The Gallery terecht voor zowel zakelijk als persoonlijk financieel advies. Het loket is elke werkdag geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur. U bent van harte welkom!

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.