Ads Top

Fusie tussen Verbond van Verzekeraars en FOV rond

De fusie tussen het Verbond van Verzekeraars en de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) is rond. De algemene ledenvergaderingen van zowel Verbond als FOV hebben hiermee ingestemd.

De fusie tussen beide belangenbehartigers voor verzekeraars is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 een feit. Het FOV-geluid krijgt een goede verankering als platform binnen het Verbond, zodat alle leden zich goed kunnen herkennen in de nieuwe organisatie, die de slagkracht van de belangenbehartiging van de sector moet vergroten en versterken.

De belangenbehartiging van de voormalige FOV-leden wordt per 1 februari verzorgd door het Verbond via het nieuwe Platform Onderlinge Verzekeraars. Dat platform zal regelmatig bijeenkomsten organiseren voor onderlinge verzekeraars en heeft net als de andere afdelingen en platformen binnen het Verbond een eigen werkplan. Directeur Chris van Toor van de FOV maakt de overstap naar het Verbond en gaat de functie van manager van het platform bekleden. Het Verbondsbestuur wordt uitgebreid met één zetel om de specifieke belangen van onderlinge en coöperatieve verzekeraars ook op het hoogste niveau te borgen.

Toezicht en regelgeving worden steeds complexer en nemen toe in intensiteit, zeker in aanloop naar de invoering van het Europese toezichtsregime Solvency II per 2016. Het is dan ook belangrijk dat één krachtige brancheorganisatie hierover in gesprek is met toezichthouders en politiek, in zowel Nederland als Europa. De algemene ledenvergaderingen van Verbond en FOV zijn ervan overtuigd dat zij door bundeling van elkaars sterke punten deze krachtige brancheorganisatie vormen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.