Ads Top

Meer geld vrijmaken voor kerntaak corporaties

Woningcorporaties staan de komende jaren voor enorme financiële uitdagingen. Naast het wel of juist niet nemen van investeringsbeslissingen gaan corporaties ook effectiever sturen op hun bedrijfslasten. Door bedrijfsprocessen nog slimmer en efficiënter in te richten en door verdere digitalisering dalen de kosten en kan de klanttevredenheid verbeteren. In het vandaag gepubliceerde rapport “Meer geld vrijmaken voor kerntaak corporaties” laat het ING Economisch Bureau onder andere zien hoe koplopers in de sector de bedrijfslasten verlagen en hoe dit als inspiratiebron voor andere corporaties kan dienen.

Woningcorporaties maken werk van het verlagen van hun bedrijfslasten. De afgelopen jaren zijn deze zichtbaar teruggelopen. In de periode 2010-2013 daalden de exploitatiekosten bij corporaties terwijl commerciële beleggers in de deze periode een lichte stijging lieten zien. Bij commerciële woningbeleggers liggen de kostenniveaus echter wel op een lager niveau. Enerzijds komt dit door andere definities; anderzijds doordat corporaties een (extra) maatschappelijke opgave invullen door te investeren in leefbare wijken zoals inzet van huismeesters en wijkgerichte activiteiten die kosten met zich meebrengen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.