Ads Top

'Minister, laten we samen doen'

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen roepen minister Dijsselbloem op jaarlijks samen een visiegesprek te voeren en te kijken wat goed gaat en beter kan in de sector. De organisaties reageren hiermee op de kritiek die de minister afgelopen zaterdag in het NRC uitte op de financiële sector.

In zijn opinieartikel ‘Banken, stop die lobby, anders komt 2008 terug' (NRC, 17.1) signaleert minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ‘massieve weerstand’ van banken, verzekeraars en pensioenfondsen tegen kabinetsmaatregelen voor duurzaamheid van de financiële instellingen.

Dat ligt volgens de sector anders. Op dit moment zetten sector en overheid zich in voor een Europese bankenunie en gelijke regels voor alle financiële instellingen. Dat betekent ook gelijke kapitaalseisen in alle lidstaten en geen Nederlandse ‘solotoer’. Extra kapitaalseisen aan banken in combinatie met een sterkere economische groei kan leiden tot een onevenwichtige situatie. Het door de minister zelf aangehaalde onderzoek wijst daarop. Bij een groei hoger dan 1,2 procent en/of hogere kapitaalbuffers dan 4 procent kunnen er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) problemen ontstaan. Een toenemende financieringsvraag van het MKB mag geen ‘groeibreker’ zijn.

Verzekeraars zijn ook voorstander van het Europese regime dat hogere kapitaaleisen voorschrijft en voeren dat zelfs een jaar eerder in maar hechten wel aan een gelijk speelveld in Europa, ook voor aan te houden buffers. Ook economen zien een rechtstreeks verband tussen werkgelegenheid, groei en de beschikbaarheid van risicokapitaal. Zo investeren verzekeraars 60 procent van hun vermogen van 400 miljard euro in Nederland. Geld dat in buffers zit kan niet vrij belegd worden.

De Eerste Kamer was het eens met het argument van de Pensioenfederatie tegen de voorgestelde tussentijdse aanpassing van de rekenrente. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft daarop DNB verzocht de nieuwe rekenrente niet in te voeren. Een ordentelijke democratische gang van zaken.

In de woningmarkt heeft de financiële sector zich net als het kabinet sterk gemaakt voor verantwoorde leennormen en de behoedzame herijking van het overheidsbeleid om de totale schuld te verminderen.

'Wij, de brancheorganisaties van banken, verzekeraars en pensioenfondsen, delen zijn streven om een herhaling van de crisis van 2008 te voorkomen. Met tal van maatregelen zorgen we ervoor ‘de lessen van de vorige crisis langer dan een paar jaar vast te houden’, zoals de minister bepleit.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.