Ads Top

Lakeman dagvaardt ABN AMRO en eist vergoeding swapschade aan MKB

Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman begint samen met een team deskundigen een gebundelde actie om ABN AMRO de schade als gevolg van rentederivaten te laten vergoeden. De mede door Lakeman opgerichte Swapschade BV heeft staatsbank ABN AMRO gedagvaard. Lakeman treedt op voor gedupeerde MKB-bedrijven. Volgens hem heeft ABN AMRO een volkomen verkeerde voorstelling van zaken gegeven en bovendien volstrekt verkeerd geadviseerd. Omdat de bank geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, eist Swapschade BV dat alle schade wordt vergoed en stapt naar de rechter.

ABN AMRO verkocht vanaf 2005 aan MKB-bedrijven grote aantallen rentederivaten, veelal in de vorm van zogenoemde renteswaps. Een product dat volgens Lakeman absoluut niet deugde. In de dagvaarding wordt gesproken van 'puur gokken' en van een bank die 'verwordt tot een casino'.

Swapschade BV is opgericht met steun van een litigation funder die op basis van no cure no pay alle invorderingskosten financiert. Het doel is om op commerciële basis een vergoeding binnen te halen. Gedupeerde MKB-bedrijven kunnen kosteloos meedoen en krijgen een individueel schaderapport. Bij succes ontvangt Swapschade BV 20 tot 30 procent van de bedragen die voor de aangesloten MKB-ondernemingen worden geïncasseerd. Swapschade BV zal deze kosten bovendien weer op ABN AMRO trachten te verhalen.

Volgens Swapschade BV heeft ABN AMRO miljarden winst op de omstreden renteswaps gemaakt en dient de bank daarover opening van zaken te geven. Tevens wordt in de dagvaarding gesteld dat ABN AMRO vanaf het begin van de kredietcrisis een zogenoemde liquiditeitsopslag hanteert waarmee zonder enige tegenprestatie op zijn minst nog eens honderden miljoenen euro's extra uit het MKB zijn getrokken.

In de aan topman Gerrit Zalm van ABN AMRO uitgebrachte dagvaarding staat dat zijn bank 'aan het MKB nooit renteswaps had mogen adviseren'. Voor ondernemers die een lange lening met variabele rente wilden afsluiten, zou een rentecap veel goedkoper zijn geweest en bovendien aanzienlijk minder risico's hebben opgeleverd dan een renteswap-contract. Bovendien zou de ondernemer bij een rentecap-contract ook nog kunnen profiteren van een daling van de Euribor-rente. Gesproken wordt van een 'volkomen verkeerd advies'. In de optiek van Swapschade BV bezondigde ABN AMRO zich aan product pushing en misselling en was er sprake van bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden.

Over de keuze van Swapschade BV om ABN AMRO aan te pakken zegt Lakeman: "Het is  inmiddels een stáátsbank. Wij eisen dat men nu alsnog het goede voorbeeld geeft en er alles aan doet om wangedrag zoals in de zaak van de renteswaps met wortel en tak uit te roeien. De bank kan vanuit een oogpunt van fatsoen domweg niet anders  dan alle gedupeerden schadeloos stellen".

Volgens Swapschade BV zijn nogal wat ondernemers bang om een procedure tegen de bank te beginnen. Zij vrezen in dat geval namelijk voor opzegging van hun financiering. Swapschade BV meent dat de bank dit niet mag doen en eist daarom de toezegging dat dit niet gebeurt. Overigens maakt Swapschade BV ook aanspraak op een vergoeding aan MKB-ondernemers van het verlies van de waarde van hun onderneming als gevolg van het feit dat de bank op grote schaal liquiditeiten heeft onttrokken.

De procedure tegen ABN AMRO is de eerste procedure van Swapschade BV. De andere banken die renteswaps aan het MKB hebben verkocht zullen wellicht ook nog worden aangesproken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.