Ads Top

Nieuwe stappen in beheerste aanpak van bankfalen

In 2014 zijn belangrijke stappen gezet in het opzetten van een Europees kader voor de aanpak van banken die in de problemen komen, ook wel resolutie genoemd. Dit kader, bestaande uit een resolutie-autoriteit en regelgeving, staat inmiddels in de steigers. Op Europees niveau is een Europese resolutie-autoriteit, de Single Resolution Board, opgericht en per 1 januari 2015 van start gegaan. In Nederland is DNB per 1 januari 2015 aangewezen als nationale resolutie-autoriteit.

Vooruitlopend op deze nieuwe taak heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in 2014 de complexiteit en afwikkelbaarheid van de Nederlandse grootbanken onderzocht en vertaald naar een resolutiestrategie en eerste, concrete operationele resolutieplannen. De grootbanken zullen op basis van deze plannen de komende tijd de nodige acties moeten ondernemen.

In de financiële crisis zagen Europese overheden zich genoodzaakt om een groot aantal banken te redden. Banken bleken te verweven met elkaar binnen het financiële stelsel en te belangrijk voor de reële economie om failliet te gaan (“too-big-to-fail”). Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, zijn stevige maatregelen genomen. Zo zijn kapitaalseisen verhoogd en is het Europese bankentoezicht op 4 november 2014 gestart. Verder is macroprudentieel beleid in ontwikkeling om systeemrisico’s het hoofd te bieden en is de bankensector in omvang afgenomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.