Ads Top

Nederlanders zijn positief gestemd over hun financiële toekomst

Het 'Investor Pulse' onderzoek van BlackRock, één van de meest omvangrijke onderzoeken over sparen, beleggen en de pensioenopbouw ooit uitgevoerd, laat onder meer zien dat Nederlanders relatief positief gestemd zijn over hun financiële toekomst. Ze hebben niet alleen een positievere kijk op hun financiële toekomst dan andere Europeanen (51% tegenover 47%), maar zijn ook optimistischer dan in het vorige onderzoek toen nog maar 44% positief gestemd was.

Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) vertrouwt erop de juiste beslissingen te nemen als het om sparen en beleggen gaat; dat is meer dan in alle andere Europese landen. Dit zelfvertrouwen is soms echter onterecht. In het algemeen weten Nederlanders weinig over beleggen en financiële planning; dit percentage is bovendien hoger dan in andere Europese landen. Slechts 38% zegt zich serieus bezig te houden met de financiële planning, tegenover een gemiddelde van 52% voor alle Europese landen.

Veel Nederlanders denken dat spaargeld 'achter de hand' een veilige manier is om meer greep op hun financiën te houden. Als gevolg hiervan wordt 78% van de Nederlandse portefeuilles in spaargeld aangehouden; dit is het hoogste percentage van heel Europa. Nederlanders gaven aan in te zien dat ze eigenlijk minder dan de helft als spaargeld zouden moeten aanhouden. Gemiddeld werd 42% als het ideale percentage genoemd. Maar toch zijn velen van plan in de komende 12 maanden nog meer te gaan sparen.

Bob Hendriks, Hoofd Retail Nederland bij BlackRock, zegt over deze onderzoeksresultaten: "Tegen de achtergrond van een aanhoudend lage rente en het effect van inflatie op spaartegoeden, maar ook de toenemende nadruk van de overheid op de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de financiële toekomst, is het zorgwekkend dat de meeste Nederlanders in een 'winterslaap' blijven als het om hun financiën gaat. Het is raadzaam dat ze in actie komen en door middel van een 'financiële routine' het heft in handen nemen. Uit het onderzoek komt ook een groep mensen naar voren die goed weet hoe ze dit moeten aanpakken. Van deze mensen, die lang niet allemaal tot de zeer vermogende Nederlanders behoren, kunnen ook anderen veel leren."

Globaal gezien behoort één op de tien (10%) Nederlanders tot deze groep. Verrassend is dat deze groep niet alleen uit zeer vermogende mensen bestaat: deze groep verdient gemiddeld Euro 45.000 per jaar. Mensen in deze groep zijn meer dan anderen geneigd om te plannen voor de lange termijn, ze spreiden hun beleggingen breder en willen graag meer te weten komen over hoe ze hun geld harder voor zich kunnen laten werken. Driekwart (77%) van deze groep spaarders en beleggers heeft het gevoel meer greep te hebben op hun financiële toekomst en een nog iets hoger percentage (81%) voelt zich zelfverzekerd in het nemen van beslissingen over sparen en beleggen.

Deze groep spaarders en beleggers, die we 'ALERT' hebben genoemd, heeft een aantal opvallende eigenschappen gemeen, waardoor ze de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien (zie bijlage).

Hoofd Retail Nederland bij BlackRock, zegt over deze groep spaarders en beleggers: "We kunnen veel leren van de manier waarop 'alerte' beleggers naar hun spaargeld en beleggingen kijken, hun beleggingen spreiden, de prioriteit geven aan de pensioenopbouw en actief omgaan met planning en advies. Als mensen regelmatig op zo'n manier hun portefeuille zouden oppoetsen, zou dat een grote invloed kunnen hebben op hun financiële toekomst. Net zoals veel mensen in het voorjaar hun huis een opfrisbeurt geven, zouden ze regelmatig even goed naar hun financiële situatie kunnen kijken, om na te gaan of ze nog goed op koers zijn om hun financiële doelen te verwezenlijken."

In het onderzoek werden 27.500 mensen in 20 landen over de hele wereld geïnterviewd, waarvan 1.000 Nederlanders. Waar in dit bericht wordt gesproken over Europese gemiddeldes, wordt gedoeld op de onderzochte deelnemers in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.