Ads Top

Premiestijging Premie Salland Zorgverzekeringen beperkt

De premie voor de basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen voor 2015 wordt aangeboden vanaf 83,45 euro (hierbij bedraagt het eigen risico 875,00 euro). De premie met het wettelijk eigen risico van 375,00 euro wordt 100,95 euro per maand. Dit is een beperkte stijging van 4,3 % ten opzichte van 2014. Bij het vaststellen van de premie is rekening gehouden met het feit dat zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2015 verschillende zaken uit de AWBZ bekostigen, zoals de wijkverpleging. Dankzij onder andere een goede zorginkoop is het gelukt de premiestijging voor 2015 beperkt te houden.

Salland Zorgverzekeringen richt zich specifiek op de provincies Overijssel en Gelderland met de focus op de regio Salland. In die regio is nagenoeg alle zorg ingekocht. Salland zet zich in voor verdere verbetering van de zorg in de regio, omdat het belangrijk is dat goede zorg voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast investeert Salland Zorgverzekeringen steeds meer in online dienstverlening. Dit gebeurt via de 'Mijn-omgeving' op internet en via de declaratie-app, waarmee snel en efficiënt declaraties worden verwerkt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.