Ads Top

Verbond van Verzekeraars steunt overgangsregime Solvency II

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat voor het toezicht op verzekeraars in 2015 een ‘Solvency II overgangsregime’ geldt. DNB vindt dat de Solvency II-regelgeving voldoende stabiel is om het Theoretisch Solvabiliteits Criterium (TSC), dat dit jaar van kracht is, te schrappen.

Het Verbond van Verzekeraars is het eens met deze route – en heeft hierover ook constructief overleg gehad met het ministerie en DNB. Het Verbond was vorig jaar geen voorstander van invoering van het TSC, omdat het extra werk met zich meebracht voor alleen Nederlandse verzekeraars en daarmee zorgde voor een ongelijk speelveld in Europa.

Voor 2015 geldt het ‘Solvency II overgangsregime’ en zal een zogenoemde Solvency II parallel run worden ingevoerd in aanloop naar de daadwerkelijke invoering van Solvency II per 1 januari 2016. De parallel run betekent dat verzekeraars proefdraaien met Solvency II en rapportages aanleveren bij de toezichthouder. Om de administratieve lasten te beperken, vervallen de huidige Solvency I kwartaalstaten en de TSC-scenario’s in de jaarstaten. De Solvency II-cijfers vervangen het TSC als verzekeraars een verklaring van geen bezwaar moeten aanvragen voor het doen van dividenduitkeringen. Solvency I blijft uiteraard tot 1 januari 2016 het formele wettelijke kader rondom de kapitaalvereisten.

Het ministerie van Financiën zal aan het besluit voor het overgangsjaar 2015 concreet invulling geven via het Besluit Prudentiële regels 2015. Het Verbond pleitte al in een eerder stadium voor deze route en aanpak. De invoering van het overgangsregime maakt een goede en soepele overgang mogelijk naar de daadwerkelijke invoering van Solvency II.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.