Ads Top

Eed en tuchtrecht voor alle bankmedewerkers in 2015

Vanaf 2015 leggen medewerkers in de bancaire sector een eed af die gekoppeld is aan tuchtrecht. Dinsdag 18 november stemde de Eerste Kamer in met de Wijzigingswet financiële markten 2015 waarin dat is opgenomen. Hiermee krijgt het tuchtrecht de wettelijke verankering waar de sector om had gevraagd.

Nederlandse banken vinden het belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bancaire sector zijn functie integer en zorgvuldig uitoefent. Om dat te onderstrepen wordt in gedragsregels vastgelegd hoe bankiers zich gedragen bij het uitoefenen van hun functie.

Om dat kracht bij te zetten leggen alle medewerkers van de bank een eed of belofte af waarin zij verklaren zich in de uitoefening van hun functie te houden aan die regels. Voor het behandelen van klachten over het niet-naleven van de gedragsregels wordt een Tuchtreglement bancaire sector vastgesteld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.