Ads Top

OM, FIOD en Politie pakken niet-melden van ongebruikelijke transacties aan

Deze week hoort de FIOD in samenwerking met de politie een aantal verdachten voor het niet-melden, of te laat melden van ongebruikelijke transacties op grond van de WWFT. Het gaat om accountants, een notaris, twee verdachten werkzaam bij twee verschillende administratiekantoren en een handelaar in horloges.

Behalve bovenstaande verhoren vindt op 8 december a.s. een tweede themazitting bij de rechtbank in Den Haag plaats waarop een aantal eerder gehoorde niet-melders zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Alle onderzoeken zijn onderdeel van het Niet-Melders project, een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de landelijke eenheid van de nationale politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft, De Nederlandse Bank (DNB) en het Openbaar Ministerie (OM). Het project wil het naleefgedrag van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verbeteren. Het niet naleven van de regels werkt ondermijnend en concurrentievervalsend. Doelstelling van de witwasbestrijding is de bescherming van de financiële markt. Onderdeel van de witwasaanpak is de meldingsplicht van instellingen genoemd in de WWFT. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de WWFT nakomen. Daarom pakt de overheid dit aan.

Ieder half jaar worden in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt binnen een projectmatige aanpak. Doel hiervan is om, naast de specifieke zaak op de juiste wijze afdoen, te bewerkstelligen dat de branche als zodanig beter aan zijn verplichtingen in het kader van witwasbestrijding voldoet. De aanpak is tot op heden succesvol gebleken . Dat geldt niet alleen voor de zaken die binnen het project worden opgepakt maar ook omdat het project heeft geleid tot betere samenwerking in de keten van meldingsplichtigen, toezichthouders, FIU, politie en justitie. De aanpak in het project bestaat voor een belangrijk deel ook uit voorlichting, zowel door de brancheverenigingen als door FIU en toezichthouders. Daarnaast zullen de toezichthouders ook aanpalende administratieve controles op deze WWFT verplichtingen toespitsen. De aanpak heeft inmiddels ook geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Tot nu toe zijn in het kader van de aanpak zo’n 60 signalen opgepakt voor opsporing en vervolging en zijn de eerste veroordelingen uitgesproken. In ongeveer 10% van deze signalen heeft dit inmiddels geleid tot nader strafrechtelijk onderzoek naar onder meer witwassen.

Wanneer de FIU meldingen krijgt van ongebruikelijke transacties door bijvoorbeeld banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants of belastingadviseurs, beoordeelt de FIU of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Het AMLC is per 1 september 2013 speciaal in het leven geroepen voor de bestrijding van witwassen. Het AMLC is een centrum op het gebied van witwassen en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, politie en het Functioneel Parket.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.