Ads Top

Koningin Máxima spreekt op jubileumcongres Groningse Kredietbank

Donderdag 20 november 2014 vindt het jubileumcongres ’10 jaar schuldpreventie’ in Groningen plaats. Met dit congres wil de gemeente Groningen de resultaten van 10 jaar schuldpreventie vieren én het belang van schuldpreventie verder uitdragen. Het Groningse college van B&W is bijzonder verheugd en vereerd Hare Majesteit Koningin Máxima te mogen verwelkomen. Zowel de Koningin als staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreken op het congres.

Bij schuldpreventie ligt de focus vooral op financiële educatie. Wethouder Gijsbertsen van Sociale Zaken: “Om schulden te voorkomen vinden wij het belangrijk dat kinderen en jongeren al jong geleerd wordt om goed om te gaan met geld. Ook hier geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Daarnaast weten we dat veel kinderen in Groningen in armoede leven, dat éénderde van de jongeren te maken heeft met schulden en studenten steeds meer lenen. Daarom proberen we een link te leggen andere beleidsterreinen zoals het armoede- en jeugdbeleid.”

Het congres is ook bedoeld om het belang van preventie verder uit te dragen. Tijdens het congres ondertekent wethouder Gijsbertsen samen met wethouders van andere gemeentes het statement ‘Samen sterk voor schuldpreventie’. Daarmee willen zij aandacht vragen voor schuldpreventie en financiële educatie in hun gemeente. Hare Majesteit Koningin Máxima spreekt de genodigden toe en neemt aansluitend het statement in ontvangst.

De gemeente Groningen is 10 jaar geleden gestart met schuldpreventie als onderdeel van de Groningse Kredietbank. Wat als een experiment begon, groeide in 10 jaar tijd uit tot een gestructureerde gemeentelijke aanpak van schuldpreventie. Doel is geldproblemen en schulden zoveel mogelijk te voorkómen. De Groningse aanpak is erop gericht burgers te leren op een verantwoorde wijze met hun financiën om te gaan. Daarbij werk de gemeente nauw samen met het onderwijs en tal van maatschappelijke organisaties.

De Groningse Kredietbank (GKB) van de gemeente Groningen is specialist op het gebied van schuldhulpverlening in Groningen. Preventie speelt daarin een belangrijke rol, met als doel geldproblemen te voorkomen en schulden in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Daarnaast geeft de GKB advies bij geldproblemen, bemiddelt bij schulden en biedt schuldregelingen voor mensen met problematische schulden. Ook beheert de kredietbank het inkomen van mensen die dat zelf (nog) niet kunnen en geeft de GKB de gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.