Ads Top

Start consultatie van wetsvoorstel voor herstel en afwikkeling van banken

Om in de toekomst tijdig in te kunnen grijpen bij een falende financiële instelling of deze zo nodig op goede wijze af te kunnen wikkelen, heeft het ministerie van Financiën de implementatiewet 'Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen' opgesteld. Het wetsvoorstel biedt De Nederlandsche Bank (DNB) de benodigde instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen wanneer een significante bank in de problemen is. Het wetsvoorstel is vandaag ter consultatie aan de sector voorgelegd.  

In het wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Tegelijkertijd geeft het uitvoering aan de verordening voor een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (Single Resolution Mechanism, SRM). Samen vormen zij daarmee het Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
In het wetsvoorstel zijn onder meer regels opgenomen m.b.t.:
  • het opstellen van herstelplannen bij verslechtering van de financiële positie van een onderneming en vroegtijdige interventiemaatregelen tijdens het doorlopend toezicht;
  • het opstellen van afwikkelingsplannen;
  • de besluitvorming ter afwikkeling van beleggingsondernemingen en bepaalde groepen;
  • de bevoegdheden en instrumenten ter uitvoering van de afwikkeling, zoals afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten, overdracht van activa, passiva en aandelen, en het instrument van bail-in;
  • het nationale afwikkelingsfonds; en
  • de regels omtrent de besluitvorming en uitvoering van de afwikkelingstaak binnen DNB.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.