Ads Top

Humanitas en Rabobank helpen duizenden mensen uit financiële problemen

Rabobank Foundation en Humanitas zijn met het project 'Samen op weg naar financiële zelfredzaamheid' een partnerschap aangegaan. Doel van het project is om meer mensen die in financiële problemen terecht zijn gekomen te helpen de eigen administratie op orde te krijgen en de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Juist in tijden waarin 2,5 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven en ruim 1,1 miljoen huishoudens te maken hebben met ernstige betalingsachterstanden, is dit hard nodig. Door deze samenwerking worden met Humanitas Thuisadministratie 6.000 extra mensen geholpen. Hiervoor zijn ruim 1.200 extra vrijwilligers nodig.

Rabobank Foundation stelt hiervoor gedurende drie jaar een donatie beschikbaar. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nibud, dat een nieuwe training ontwikkelt voor vrijwilligers Thuisadministratie. De bundeling van krachten maakt het mogelijk om meer mensen te helpen en te werken aan een integraal pakket van preventie, vroegtijdige signalering, ondersteuning en nazorg van mensen die het nodig hebben.

Vrijwilligers van Humanitas bieden met de activiteit Thuisadministratie tijdelijke hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben bij het voeren van de (financiële) administratie. Door de crisis en de strengere eisen om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, stijgt de vraag naar deze steun. De afgelopen zes jaar is het aantal mensen dat zich aanmeldt bij Humanitas vervijfvoudigd tot ruim 9.000 nu. De komende jaren is de verwachting dat dit aantal blijft stijgen. Naast mensen met een laag inkomen of een uitkering, komt de vraag ook steeds meer van huizenbezitters en mensen met hogere inkomens die in de problemen komen. Oorzaken zijn verlies van werk, echtscheiding, terugval uit WW naar bijstand of bijvoorbeeld een onverkoopbaar huis.

Om een integraal pakket te kunnen bieden en mensen in een vroeg stadium al te ondersteunen bij hun financiën en administratie, is samenwerking met lokale partners essentieel. Organisaties die nauw in dit project betrokken worden zijn onder andere lokale Rabobanken, woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijk werk.

Humanitas voert al elf jaar de activiteit Thuisadministratie uit. Ruim 2.000 getrainde vrijwilligers helpen mensen met de eigen (financiële) administratie om te voorkomen dat zij verder in de schulden raken en te zorgen dat mensen na de ondersteuning, op eigen kracht, weer verder kunnen. Mensen worden via verschillende organisaties verwezen naar Humanitas of melden zichzelf. Onderzoek van de Universiteit Tilburg toonde in 2011 aan dat door de activiteit Thuisadministratie meer mensen in staat zijn hun eigen (financiële) administratie op orde te houden en dat de aanpak werkt; mensen voelen zich geholpen en ontwikkelen een grotere mate van zelfredzaamheid (http://www.humanitas.nl/actueel/thuisadministratie-vergroot-zelfredzaamheid).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.