Ads Top

'Kabinet moet regelingen koppelen aan Ondernemerskredietdesk’

Het kabinet moet zijn kredietregelingen voor het bedrijfsleven zo snel mogelijk koppelen aan de Ondernemerskredietdesk, het bestaande platform van MKB-Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken dat de private markt al volledig ontsluit. Daarmee ontstaat één loket waarbij ondernemers met al hun kredietvragen terecht kunnen. Dat schrijven de ondernemersorganisaties in een brief aan de vaste kamercommissie voor economische zaken, die morgen een algemeen overleg heeft over ondernemen en bedrijfsfinanciering.

Het vinden van financiering is voor veel ondernemers nog altijd lastig. Steeds vaker zal de oplossing liggen in een combinatie van verschillende financieringsvormen. Om al die vormen voor ondernemers inzichtelijk en toegankelijk te maken, hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB in juni de vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD - www.ondernemerskredietdesk.nl) gelanceerd. Inmiddels zijn ook de alternatieve financiers (zoals crowdfunding, kredietunies, Qredits, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, mkb-fondsen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen) daarop aangesloten. Er zijn met aanbieders afspraken gemaakt over doorverwijzing en hoe ondernemers geholpen worden. Doel van het online platform is uit te groeien tot een 'financiële ANWB' voor ondernemers, om hen bekend te maken met het snel veranderende financieringslandschap en het netwerk aan hulp, financiers en financiële dienstverlening voor hen te ontsluiten. Ook biedt de site een financieringswijzer die de ondernemer op weg helpt naar de juiste financieringsvorm(en).

Het kabinet kan naadloos op dit operationele en goed werkende platform aansluiten in een publiek-private samenwerking, aldus de ondernemersorganisaties in hun brief. Concreet stellen MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB voor dat de overheidsvoorlichting (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en de overheidshulp aan ondernemers (Ondernemerspleinen) op dit gebied worden gekoppeld aan de OKD. Het initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB kan zo uitgroeien tot een instelling zoals de British Business Bank, maar dan publiek-privaat.
Vorige maand heeft de Tweede Kamer de motie Verhoeven/Vos aangenomen, die het kabinet verzoekt de British Business Bank - een overheidsorgaan - als inspiratiebron te nemen voor de manier waarop ondernemers bekend worden gemaakt met overheidsregelingen, teneinde het gebruik ervan te bevorderen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.