Ads Top

Verzekeraars laten woekerpolisgedupeerden nog steeds in de kou staan

Verzekeraars en financieel adviseurs laten consumenten die zijn gedupeerd door een woekerpolis nog steeds in de kou staan, concludeert de Consumentenbond op basis van een rapport dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 9 oktober publiceert. De Consumentenbond vindt de situatie zeer zorgwekkend. Directeur Bart Combée. 'Ondanks druk van toezichthouder AFM en de minister van Financiën, blijkt weer dat gedupeerden met een woekerpolis niet rechtvaardig worden behandeld. Dat is onacceptabel'.

In het rapport van de AFM staat dat verzekeraars en financieel adviseurs niet voldoen aan de eisen die de minister van Financiën stelt aan de hulp voor woekerpolisgedupeerden. De AFM zegt bovendien geen sancties te kunnen opleggen. Combée: 'Dat is op zich al een zorgwekkende constatering. We gaan ervan uit dat de minister van Financiën op korte termijn met een voorstel komt om de AFM wel genoeg bevoegdheden te geven. Maar het probleem is groter. De eisen van de minister gaan niet ver genoeg; zelfs als verzekeraars en adviseurs de doelstellingen van de minister halen, krijgen veel gedupeerden niet waar ze recht op hebben'.

De minister van Financiën stelt geen enkele extra eis aan verzekeraars over de hoogte van de schadevergoeding. Ze mogen hun eigen collectieve compensatieregelingen als uitgangspunt nemen bij het ontwoekeren van gedupeerde klanten. Combée: 'Dit uitgangspunt is verkeerd. De collectieve compensatieregelingen van verzekeraars zijn volstrekt ontoereikend. Er zijn steeds meer uitspraken van de rechter en het Kifid waaruit veel hogere schadevergoedingen volgen. Bovendien zien we dat verzekeraars in geheime deals aan sommige individuele gedupeerden veel hogere bedragen betalen'. Verzekeraars hoeven gedupeerden ook geen onafhankelijk advies over het ontwoekeren van de polis te bieden. Vaak volstaan ze met het aanbieden van een alternatieve polis uit hun eigen winkel. De hulp van verzekeraars is dus niet grondig, diepgaand en veelomvattend genoeg.
Lees meer over woekerpolissen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.