Ads Top

Inge Brakman voorzitter nieuwe monitoring commissie Code Banken

NVB voorzitter Chris Buijink heeft bij de presentatie van de vernieuwde Code Banken een onafhankelijke monitoring commissie ingesteld die zal toezien op naleving van de Code Banken.

Voorzitter van de commissie is Inge Brakman. Zij heeft veel ervaring als onafhankelijk toezichthouder en is onder andere voorzitter van het bestuur van het Rode Kruis en commissaris bij DSM Nederland. Verder bestaat de commissie uit Geert Raaijmakers (hoogleraar ondernemings -en effectenrecht VU en partner bij NautaDutilh), Paul Loven (CFRO PGGM), Cateautje Hijmans van den Bergh (o.a. lid raad van toezicht universiteit Leiden en oud bestuursvoorzitter BoerCroon) en Ruben van Zwieten (predikant en oprichter van de Nieuwe Poort). Deze personen combineren deskundigheid en ervaring op de in de Code Banken bestreken gebieden als corporate governance, risicomanagement en beloningsbeleid.

De monitoring commissie Code Banken heeft als hoofdtaak om naleving van de code in kaart te brengen op basis van het ‘pas toe of leg uit’-beginsel. Daarbij kan de commissie eventuele onduidelijkheden en onevenwichtigheden in de code signaleren en aanbevelingen doen over mogelijke aanpassingen. De monitoring commissie zal in ieder geval jaarlijks publiekelijk rapporteren. Benoeming van de leden geschiedt voor een periode van twee jaar.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.