Ads Top

Gebruik mandaten in retailfondsen onder voorwaarden toegestaan

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet vooralsnog geen aanleiding om het aanbod van mandaten aan niet-professionele beleggers te beperken.

De AFM krijgt veel vragen van marktpartijen over de toepassing van mandaten onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Mandaten zijn beleggingsfondsen waarin wordt belegd in selecties van andere beleggingsfondsen. Deze worden vaak gemaakt op verzoek van professionele beleggers, zoals pensioenfondsbeheerders of banken en afgestemd op de wensen van deze partijen. De AFM signaleert dat deze ook worden aangeboden aan niet-professionele beleggers.

Het is belangrijk dat er geen geldstromen lopen tussen beleggingsondernemingen en de makers van beleggingsfondsen die in de mandaten zijn opgenomen. Dit geldt ook als de beleggingsonderneming en het beleggingsfonds onderdeel uitmaken van één financiële onderneming.

Daarnaast moeten beleggingsondernemingen die in hun dienstverlening aan niet-professionele beleggers gebruik maken van mandaten relevante informatie verstrekken over dit type beleggingen. Het gaat daarbij om informatie over de fondsen waarin via het mandaat wordt belegd, risico’s, kosten en kostenverdeling. Op die manier worden beleggers in staat gesteld te beoordelen of ze hierin willen beleggen of liever alternatieven zoeken.

Als de dienstverlening van beleggingsondernemingen aan niet-professionele beleggers aan deze voorwaarden voldoet en daar zorgvuldig invulling aan wordt gegeven, ziet de AFM op dit moment geen aanleiding om beleggingsondernemingen hierin te beperken.

Door de grote diversiteit van het aanbod in Nederland blijft er voor beleggers voldoende keuzevrijheid tussen beleggingsondernemingen of tussen verschillende beleggingsproposities van een beleggingsonderneming.

Een beleggingsonderneming die gebruik maakt van mandaten heeft de mogelijkheid om klanten te laten beleggen volgens beleggingsstrategieën die zonder het gebruik van mandaten in de regel meer zouden kosten, omdat mandaten meestal voor omvangrijke bedragen worden vergeven en dus schaalvoordeel kunnen bieden.

De vraag of er daadwerkelijk kostenreductie voor beleggers wordt bereikt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de onderhandelingsmacht van de beleggingsonderneming en de mate waarin de beleggingsonderneming het kostenvoordeel doorgeeft aan de belegger.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.