Ads Top

Per Saldo: Zorgverzekeraars houden zich niet aan afspraken

50.000 mensen met een persoonsgebonden budget weten niet of zij hun verzorging en verpleging, zoals ze dat nu hebben geregeld, kunnen blijven betalen. . Zij kopen nu persoonlijke verzorging en verpleging in met een pgb uit de AWBZ. Deze zorg wordt over twee maanden overgenomen door de eigen zorgverzekeraar. Alleen weten deze 50.000 pgb-houders dit officieel nog niet. Zij zijn hierover nog niet geïnformeerd: niet door het ministerie van VWS en niet door de eigen zorgverzekeraar. Wel is besloten dat deze pgb-houders flink worden gekort op hun pgb. Per Saldo, de vereniging van mensen met een pgb, vindt dit onaanvaardbaar. Je kunt zo niet met mensen omgaan.

Het pgb voor verzorging gaat door de zorgverzekeraars met 15 procent gekort worden. Daarnaast wordt het maximale uurtarief voor de zogenoemde informele zorgverleners per 1 januari 20 euro. Per Saldo vindt deze korting niet acceptabel. Pgb-houders zijn al stukken goedkoper doordat ze maar 75 procent krijgen van het tarief dat instellingen ontvangen. En de vraag is of met nog meer korting deze mensen nog wel goede zorg in kunnen kopen. Aline Saers, directeur van Per Saldo: "In het akkoord dat we hebben gesloten met de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS staat dat het tarief toereikend moet zijn. Maar er is helemaal niet onderbouwd dat het tarief met een korting van 15 procent toereikend is. Wij vragen ons namelijk ernstig af of budgethouders hiermee uit de voeten kunnen."

Wat de budgethoudersvereniging ook onaanvaardbaar vindt, is dat deze groep nog steeds niet is geïnformeerd. Deze 50.000 mensen hebben nog steeds geen brief gekregen over hoe hun zorg per 1 januari geregeld gaat worden. Ze kunnen zich dus helemaal niet voorbereiden op deze korting. Bovendien komt hiervoor ook geen overgangsrecht, het gaat direct per 1 januari in. Aline Saers: "Zo ga je niet met mensen om. De zorgverzekeraars willen deze mensen met een lager tarief gaan confronteren, waar we het al niet mee eens zijn, en dan hebben ze eind oktober deze mensen dat nog niet eens verteld! Deze mensen hebben contracten lopen met zorgverleners en zorgorganisaties die ze niet zomaar kunnen openbreken omdat van vandaag op morgen het tarief is verlaagd. Dat is contractbreuk en wie gaat dat betalen?"

Maar niet alleen zijn deze 50.000 pgb-houders op dit moment nog niet geïnformeerd, ook zijn er enkele cruciale zaken twee maanden voor datum niet eens geregeld. Aline Saers: "Denk aan de werkgeverstaken. Deze mensen krijgen nu nog een pgb via de AWBZ. Dat betekent dat als een zorgverlener ziek wordt, dat deze persoon wordt doorbetaald via de Sociale Verzekeringsbank, zodat de budgethouder een andere zorgverlener kan inhuren. Zo komt hij niet zonder zorg te zitten. In het pgb-regelement bij de zorgverzekeraar is hierover helemaal niets geregeld, terwijl dit in het voorjaar wél was afgesproken."

En ten slotte is er ook niet geregeld wat iemand kan doen als hij of zij het niet eens is met de gestelde indicatie. Straks gaat een wijkverpleegkundige de indicatie stellen. Als iemand het er niet mee eens is, kan iemand met zorg van een instelling wel ergens terecht, maar waar kan een pgb-houder zijn klacht neerleggen? Aline Saers: "We zitten nu twee maanden voor ingangsdatum en dan is ook dat nog steeds niet geregeld. De rechtspositie van 50.000 mensen wordt door dit soort zaken over twee maanden heel ernstig aangetast. Per Saldo vindt het onbegrijpelijk dat dit soort essentiële zaken nu nog steeds niet geregeld zijn. Dit moet eerst goed geregeld worden voordat mensen kunnen overgaan naar de zorgverzekeraars. Van systemen naar mensen zei dit kabinet. Maar zo ga je toch niet met mensen om?"

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.