Ads Top

ABN AMRO slaagt ruimschoots voor ECB Asset Quality Review en stresstest

ABN AMRO is ruimschoots geslaagd voor de Asset Quality Review met een beperkte impact van slechts 0,12 procentpunt op de CET1 kapitaalratio. De CET1 ratio’s van respectievelijk 12,45% en 9,15% blijven ruim boven de drempelwaarde van de stresstest van 8,0% in het basisscenario en 5,5% in het ongunstige scenario

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de uitkomsten van de Asset Quality Review (AQR) en stresstest voor 130 Europese banken gepubliceerd. Dit onderzoek is door de ECB uitgevoerd ter voorbereiding op het gecentraliseerde Europese bankentoezicht, het zogeheten Single Supervisory Mechanism. Doel hiervan is het vergroten van de transparantie van bankbalansen en het op één lijn brengen van het toezicht in Europa. De ECB wil met dit bankenonderzoek stakeholders verzekeren dat banken fundamenteel gezond en betrouwbaar zijn.

De AQR wil de transparantie van bankbalansen vergroten door de kwaliteit van hun activa te beoordelen, waaronder de adequaatheid van de waarderingsgrondslagen van activa en onderpand en daarmee verband houdende voorzieningen. Tijdens de AQR heeft de ECB geselecteerde portefeuilles onderzocht die samen ten minste 50% van de risicogewogen activa (RWA) van de bank vertegenwoordigen. In het geval van ABN AMRO werden meer dan 60% van de totale RWA onderworpen aan de AQR. Hieronder vielen grote delen van onze exposures in de scheepvaart, het MKB, onroerend goed en hypotheken.

De stresstest beoordeelt de schokbestendigheid van banken onder extreme omstandigheden. De resultaten van deze test bevestigen dat ABN AMRO goed gekapitaliseerd is en voldoende buffers heeft om verliezen en economische schokken op te vangen. De bank hoeft geen aanvullende kapitaalmaatregelen te nemen. ABN AMRO richt zich op het handhaven van sterke kapitaalratio’s, ook onder stress, wat past binnen het gematigd risicoprofiel van de bank.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.