Ads Top

Ook BNG Bank slaagt ruim voor Europese balans- en stresstest

BNG Bank is ruimschoots geslaagd voor de balans- en stresstest van de Europese toezichthouders. De beoordeling van activa, de zogenaamde Asset Quality Review (AQR), heeft geleid tot een beperkt aantal aanpassingen. De AQR en stress test leiden in het basisscenario tot een kapitaalbuffer (CET1-ratio) van 21,3%, ruim 2,5 keer het vereiste minimum van 8%. Onder het meest ongunstige scenario resulteert een CET1-ratio van 17,3%, ruim driemaal het vereiste minimum van 5,5%.

De Europese Centrale Bank stelt dat een stress test niet moet worden beschouwd als een voorspelling van verwachte uitkomsten. De meest ongunstige scenario's moeten worden gezien als 'wat-als' situaties met geloofwaardige maar extreme veronderstellingen, waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze ook werkelijkheid zullen worden.

BNG Bank wijst erop dat de uitkomsten van de balans- en stresstest mede zijn bepaald door de sterk gestandaardiseerde benadering die de Europese toezichthouders hebben gekozen. De specifieke kenmerken van een publieke sectorbank als BNG Bank en van de markten waarin zij opereert komen daarbij in voorkomende gevallen, met name in de stress test, minder goed tot uitdrukking.

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Uit het in september 2014 gepubliceerde jaaroverzicht van het gerenommeerde blad Global Finance blijkt dat BNG Bank de veiligste bank van Nederland is en in de top 5 staat van veiligste banken ter wereld. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AA+ van Standard & Poor's, Aaa van Moody's en AAA van Fitch. BNG Bank behoort vanaf 4 november 2014 tot de groep van grotere Europese banken die rechtstreeks onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.