Ads Top

AFM: toekomstvisie banken stap in de goede richting

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de visie van de gezamenlijke banken over dienstbaar en duurzaam bankieren. Deze visie staat in het pakket 'Toekomstgericht Bankieren' die dinsdag 17 oktober is gepubliceerd door Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De AFM heeft in een eerdere reactie op de consultatie dit pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ al een stap in de goede richting genoemd. De AFM juicht het toe dat er stellige gedragsregels in de sector worden geïntroduceerd waaraan ook consequenties worden verbonden in de vorm van tuchtrecht. 

De AFM is wel van mening dat bankmedewerkers niet alleen richting nodig hebben vanuit het tuchtrecht, maar ook breder behoefte hebben om te weten hoe zij invulling kunnen geven aan deze gedragsregels. Het is daarom goed om te zien dat de NVB de verantwoordelijkheid voor cultuur, klantgerichtheid en integere en beheerste bedrijfsvoering bij de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van banken neerlegt.

In het visiedocument komt duidelijk naar voren dat de NVB zich voorneemt een zorgvuldige afweging te maken tussen de belangen van alle stakeholders. De ervaring leert dat dit niet altijd een makkelijke afweging is. Het is volgens de AFM belangrijk dat in een dergelijke belangenafweging in elk geval het belang van de klant voldoende meeweegt.
 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.