Ads Top

NVB presenteert 'Toekomstgericht bankieren' na brede consultatie

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken presenteert vandaag een pakket 'Toekomstgericht bankieren'. Hierin geven de gezamenlijke banken aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren.

Het pakket bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste een maatschappelijk statuut (waarin de rol van banken in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector worden beschreven). Ten tweede een nieuwe Code Banken (die goed bestuur binnen iedere bank borgt en waarin principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering en principes over goed risicobeleid en de inrichting van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn vastgelegd). En tot slot gedragsregels voor individuele medewerkers (waar zij voor staan en waarop zij aanspreekbaar zijn).

De gedragsregels vloeien voort uit de bankierseed of - belofte die voor alle medewerkers van banken wordt ingevoerd, gekoppeld aan tuchtrecht.

Met deze drie onderdelen wil de sector werken aan herstel van vertrouwen dat de samenleving in banken stelt.

Ruim 2200 personen en organisaties hebben in de afgelopen maanden suggesties voor verbeteringen gedaan. Op basis van die suggesties zijn de concept stukken op een aantal punten gewijzigd. Belangrijke toevoegingen hierin zijn meer aandacht voor duurzaamheid en de nadrukkelijke uitnodiging aan medewerkers van banken om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.

In de stukken is nog duidelijker gemaakt dat het klantbelang steeds centraal staat en dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Waar nodig zullen banken meer inzicht bieden in hoe bijvoorbeeld tarieven zijn opgebouwd.

Tegelijkertijd met het definitief vaststellen van het pakket 'Toekomstgericht bankieren' wordt een nieuwe onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken geïnstalleerd onder leiding van Inge Brakman.

De NVB heeft een document opgesteld waarin alle reacties uit de samenleving worden behandeld. In enkele gevallen hebben de reacties geleid tot aanpassing van de concept stukken. Ook suggesties die niet direct tot verandering van de stukken leiden, zijn in het document van een verantwoording voorzien. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.