Ads Top

Nederlandse banken gezond aan de start van Europees bankentoezicht

De grote Nederlandse banken verschijnen op 4 november in goede gezondheid aan de start van het nieuwe Europese bankentoezicht onder auspiciën van de Europese Centrale Bank (ECB). De zeven onderzochte Nederlandse banken, ING Bank, Rabobank, ABN Amro, SNS Bank, BNG Bank, NWB Bank en RBS N.V., zijn goed gekapitaliseerd. Ook zouden zij bij sterk tegenvallende economische ontwikkelingen over voldoende kapitaal blijven beschikken.

Dit komt naar voren uit de resultaten van het onderzoek (Comprehensive Assessment) naar de gezondheid van de 130 grootste Europese banken, die eerder vandaag bekend zijn gemaakt door de ECB en de European Banking Authority (EBA). In het balansonderzoek, de Asset Quality Review die deel uitmaakt van de Comprehensive Assessment, is het kernkapitaal per eind 2013 bij de zeven Nederlandse banken slechts beperkt gecorrigeerd. Daardoor blijft het kernkapitaal ruim boven de gestelde ondergrens van 8%. 

Ook onder de beide scenario’s van de hierop volgende stresstests, een basisscenario op grond van de huidige economische prognoses en een hypothetisch ongunstig scenario met sterk tegenvallende economische ontwikkelingen, zou het kernkapitaal van de banken niet door de ondergrenzen zijn gezakt van respectievelijk 8% en 5,5% waar beneden kapitaalversterking noodzakelijk zou zijn geweest. 

Deze resultaten zijn in lijn met de bestaande toezichtanalyse en eerdere onderzoeken van De Nederlandsche Bank (DNB). In het balansonderzoek is voor de belangrijkste en meest risicovolle kredietportefeuilles van de onderzochte banken beoordeeld of deze uit het oogpunt van de toezichthouder juist op de balans zijn gewaardeerd. Daarbij is uitgegaan van een door de ECB voorgeschreven en voor alle banken eenduidige methodologie ten aanzien van onder meer de waarderingscriteria, de vereisten voor risicobeheer en onderpand, en de wijze waarop voorzieningen worden getroffen. Ook is gekeken naar de waardering van de handelsportefeuilles.

De uitkomsten van het balansonderzoek leiden tot een aanpassing van de kapitaalpositie van de betrokken Nederlandse banken met in totaal 2,8 miljard euro netto op 81,4 miljard beschikbaar kapitaal, en een daardoor beperkte aanpassing van de gemiddelde kapitaalratio voor het kernkapitaal bij de banken met 0,44 procentpunt naar 11,65%. De aanpassingen concentreren zich bij het commercieel vastgoed, de grootzakelijke kredietverlening en de groot MKB-portefeuille.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.