Ads Top

Meer overstappers zorgverzekering, meer ontevredenheid

Het aantal Nederlanders dat de intentie heeft om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar is, net als voorgaande jaren, weer toegenomen. Een groot deel van het percentage dat overstapt is echter minder tevreden over zijn zorgverzekeraar dan het aantal 'zittenblijvers'.

Opnieuw zijn meer Nederlanders van plan over te stappen van zorgverzekeraar. Mede gevoed door de media en de vele marketinginspanningen van zorgverzekeraars en vergelijkers, hebben opnieuw meer verzekerden de intentie om over te stappen. Doorlopend onderzoek in opdracht van Verzekeringen.com onder 1139 respondenten heeft uitgewezen dat ruim 61 procent van plan is om over te stappen.

Er zit echter nog altijd een groot verschil tussen de intentie van overstappen en het daadwerkelijk overstappen van zorgverzekeraar. In 2013 was nog 57 procent van de respondenten bereid over te stappen van zorgverzekeraar, maar heeft slechts 7,8 procent dat ook daadwerkelijk gedaan. Daarnaast is de groep die niet wisselt van zorgverzekeraar vaker tevreden dan mensen die bijna ieder jaar overstappen van zorgverzekeraar.

Het percentage verzekerden dat daadwerkelijk overstapt naar een andere zorgverzekeraar lijkt ook dit jaar verder af te nemen. Eerder onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) liet al zien dat het percentage overstappers in 2014 is afgenomen tot 8 procent. NIVEL heeft in 2005 een barometer ontwikkelt welke meet hoeveel mensen wisselen van zorgverzekeraar. Ieder jaar doet het instituut onderzoek naar het aantal overstappers.

Het is opvallend te noemen dat het aantal mensen dat de intentie heeft om over te stappen ieder jaar verder toeneemt. De hype rondom het overstappen van zorgverzekeringen en het besparen zet de bespaargevoelige Nederlander op scherp. "De oorzaak is voornamelijk het gevolg van de premiedalingen voor de basisverzekeringen, maar ook de verschillen in de aanvullende zorgverzekeringen", aldus Jelmer Dingemanse van Verzekeringen.com.

Ruim 72 procent van de respondenten gaf aan dat een lagere premie de intentie om over te stappen beïnvloed. Daarnaast vindt ruim twee derde (68%) de keuzevrijheid belangrijk. Vooral de zorgpremie is voor verzekerden nog altijd een belangrijk argument om de verzekering bij de huidige zorgverzekeraar op te zeggen. Andere motieven om over te stappen zijn de ontevredenheid over de huidige zorgverzekeraar en de premie van de aanvullende verzekering.

Binnen de groep overstappers van vorig jaar, is slechts een derde (29%) tevreden. Veel consumenten konden informatie over welke zorgverleners de verzekeraar heeft gecontracteerd en welke niet, niet vinden. Verzekerden klaagden dan ook over een gebrek aan transparantie. Consumenten kregen niet altijd de juist informatie over gecontracteerde zorg, maar bijvoorbeeld ook niet over de hoogte van vergoedingen. Hierdoor ging men er vaak ten onrechte vanuit dat de kosten voor een behandeling vanuit de zorgverzekering, volledig of deels, zouden worden vergoed. Een goedkope zorgverzekering blijkt dan uiteindelijk duurkoop.

Daarentegen zijn de 'zittenblijvers' vaker tevreden. Reden is voornamelijk dat zij eerder al positief contact hadden met hun verzekeraar. Vragen over zorgcontracten, dekkingen en declaraties werden in deze gevallen vaak goed beantwoord of afgehandeld. Overstappers daarentegen gaven aan nauwelijks tot geen contact te hebben gehad met hun zorgverzekeraar in het afgelopen jaar en als er contact was geweest, dit niet bevredigend was.

Op het definitieve aantal overstappers moet nog worden gewacht, dat wordt namelijk pas begin 2015 duidelijk. In december stappen de meeste verzekerden over naar een andere zorgverzekeraar en net als voorgaande jaren zal Verzekeringen.com ook uitgebreid onderzoek uitvoeren in december om vervolgens begin januari om tot nieuwe inzichten te komen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.