Ads Top

Noord-Hollandgroep verkoopt IJsland-vorderingen

De provincie Noord-Holland heeft haar resterende IJslandvorderingen (Landsbanki) verkocht. Het betreft een bedrag van (omgerekend) 81,63 miljoen euro, de hoofdsom en de toegekende rente. De transactie is inmiddels formeel afgerond. ,,Ik ben blij dat met de verkoop is zeker gesteld dat nu ook Noord-Holland en haar partners het bedrag volledig terug hebben’’, reageert gedeputeerde Financiën Elisabeth Post.

De provincie maakt onderdeel uit van de zogenaamde Noord-Hollandgroep, waarin een aantal decentrale overheden, die ook een vordering hadden op Landsbanki, zijn vertegenwoordigd. De provincie heeft een voortrekkersrol gespeeld in de verkoop van hun vorderingen. De provincie Groningen en de gemeenten Den Haag en Woudenberg hebben eveneens deelgenomen aan deze transactie.

De provincie Noord-Holland heeft de Deutsche Bank opdracht gegeven de vordering op de insolvente IJslandse bank Landsbanki te verkopen aan geïnteresseerde marktpartijen en investeerders. De Nederlandse decentrale overheden hadden een totale vordering van ongeveer 187 miljoen euro. De verkoop, in combinatie met de reeds ontvangen boedeluitkeringen, leidt ertoe dat alle decentrale overheden het volledige bedrag terugkrijgen dat ze in IJsland hadden uitgezet, vermeerderd met toegekende rente.

De vorderingen op de boedel van Landsbanki zijn vrij verhandelbaar. Eerder dit jaar heeft De Nederlandsche Bank haar vordering verkocht.
Met de opbrengst van de verkoop kan de boekwaarde van de vordering van 81,63 miljoen euro op de balans, volledig worden afgeboekt en kunnen de boeken zonder verlies worden gesloten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.