Ads Top

Last onder dwangsom voor Vast & Verzeker

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 september 2023 een last onder dwangsom opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. vanwege het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken in hoeverre Vast & Verzeker voldoet aan de eisen van een integere en beheerste bedrijfsvoering.

Vast & Verzeker is een financieel dienstverlener met een vergunning van de AFM. Een financiële dienstverlener moet zorgen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Hij moet onder meer tegengaan dat hijzelf of zijn werknemers wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in hem of de financiële markten kunnen schaden. Zo moet er in een onderneming bijvoorbeeld voldoende vakbekwaamheid aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat de personen over de juiste diploma’s beschikken om financiële diensten te kunnen verlenen. Ook moet een financiële dienstverlener een op integriteit gericht beleid voeren en dit verankeren in zijn bedrijfsvoering. De AFM onderzoekt of dit gebeurt.

In het kader van het onderzoek naar de integere en beheerste bedrijfsvoering bij Vast & Verzeker moet de onderneming informatie aanleveren. Ondanks herhaalde verzoeken heeft Vast & Verzeker de gevraagde informatie niet aan de AFM geleverd. Daarom heeft de AFM aan Vast & Verzeker een last onder dwangsom opgelegd. Voor iedere dag dat Vast & Verzeker niet aan de opgelegde last om de informatie alsnog te verstrekken voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van in totaal 50.000 euro.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.