Ads Top

Het nieuwe beleggingsplatform Nectaro streeft naar menselijker beleggen


Elf Nederlandse cryptobedrijven krijgen geld terug van de Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder rekende kosten voor wettelijk vereiste registraties. In 2022 is dit bedrag opgelopen tot enkele miljoenen euro’s.

De Nederlandsche Bank brengt bij onder toezicht staande personen jaarlijks de voor dat jaar begrote kosten van haar toezicht in rekening. Dit doet DNB sinds 2020 ook bij cryptodienstverleners. Meerdere cryptodienstverleners zijn het hier niet mee eens en hebben bij de rechtbank beroep ingesteld tegen de bij hen over het jaar 2020 en het jaar 2021 in rekening gebrachte toezichtkosten.

De rechtbank volgt de cryptodienstverleners in hun standpunt dat de wijze waarop DNB registratieverzoeken beoordeelt in strijd is met de reikwijdte van de door de Europese wetgever vastgestelde registratieplicht voor cryptodienstverleners.

De kosten van de werkzaamheden van DNB in het kader van de registratieverzoeken die buiten deze reikwijdte vallen, zijn in 2021 dan ook ten onrechte aan de cryptodienstverleners doorbelast.


Dyninno is een groep bedrijven die producten en diensten aanbiedt op het gebied van reizen, financiën, entertainment en technologie in meer dan 50 landen, en Nectaro is de nieuwste aanvulling.Het nieuwe platform is ontworpen om een financiële toekomst veilig te stellen door mogelijkheden voor een passief inkomen te bieden via investeringen in eenvoudige financiële instrumenten – Asset-Backed Securities (ABS).  

Om de kenniskloof in de samenleving op het gebied van beleggingen te overbruggen en de financiële geletterdheid te verbeteren, biedt Nectaro op zijn platform een kennisacademie aan, waar toegankelijke en eenvoudig te begrijpen informatie over voordelen en risico's van beleggingen en andere interessante en nuttige onderwerpen aan beleggers wordt verstrekt.

Nectaro heeft van de Bank van Letland een licentie voor beleggingsmakelaardij gekregen (Licentienummer - Nr 27-55/2023/3). Deze licentie machtigt het bedrijf om beleggingsdiensten en aanvullende beleggingsdiensten aan te bieden. Het verkrijgen en behouden van de licentie is een complex en tijdrovend proces, en de licentie verplicht Nectaro tot het implementeren en onderhouden van het interne controleproces en het systeem voor beleggersbescherming volgens de lokale en Europese regelgeving.

Met de technologie van Nectaro kunnen beleggers hun beleggingen monitoren, hun rendement in real-time volgen en hun beleggingsstrategie aanpassen. Het nieuwe financiële platform zal beleggers concurrerende rentetarieven bieden met een verwacht jaarlijks rendement van 10-14 procent, afhankelijk van het risiconiveau en andere factoren. Daarnaast zal Nectaro voorzien in een verplichting tot vervroegde terugbetaling, bekend als Buyback Obligation, zodat investeerders het volledige bedrag van hun investering terugkrijgen als de lener de lening niet terugbetaalt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.