Ads Top

Verkenning naar managen duurzaamheidsrisico's door beleggingsinstellingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkenning gepubliceerd naar duurzaamheidsrisicomanagement door beheerders van Nederlandse beleggingsinstellingen. Dit naar aanleiding van wijzigingen per 1 augustus 2022 in de UCITS-richtlijn en in de gedelegeerde AIFM-verordening.

Het onderzoek, uitgevoerd in twee fases, richt zich op de identificatie, beoordeling, minimalisering en monitoring van duurzaamheidsrisico's. De AFM heeft algemene observaties en specifieke inzichten geïdentificeerd op basis van de verzamelde gegevens.

In de eerste fase van de verkenning heeft de AFM informatie opgevraagd van 15 beheerders over specifieke thema’s rondom duurzaamheidrisicobeheersing. In de tweede fase zijn verdiepende gesprekken gevoerd met vier willekeurig geselecteerde beheerders. Het doel was om inzicht te verkrijgen in de manier waarop de beheerders duurzaamheidsaspecten in hun organisatie integreren en welke keuzes ze daarbij maken.

De AFM heeft algemene observaties en specifieke inzichten geïdentificeerd op basis van de verzamelde gegevens.

De observaties:
1. Er bestaan grote verschillen in de beschikbaarheid en de kwaliteit van data
2. Het verschil tussen duurzaamheidsdoelstellingen en duurzaamheidsrisico’s is niet voor iedere partij even duidelijk.
3. Het merendeel van de beheerders heeft de processen rondom risico-identificatie in meer of mindere mate ingericht.

De inzichten:
1. Er zijn verschillende manier waarop de eindverantwoordelijkheid voor de beheersing van duurzaamheidsrisico’s door beheerders is ingericht.
2. De meeste beheerders gebruiken de SFDR-definitie van duurzaamheidsrisico.
3. Iets meer dan de helft van de beheerders heeft de risicobereidheid ten aanzien van duurzaamheidsrisico vastgelegd door middel van een Risk Appetite.
4. Stress-testen en scenario analyses worden nog niet veel toegepast in het proces rondom de beheersing van duurzaamheidsrisico’s.
5. Duurzaamheidslimieten worden gemonitord en overschrijding hiervan is nog nauwelijks voorgekomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.