Ads Top

Boete Nationale-Nederlanden voor onjuiste en te late pensioeninformatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 juli 2023 een bestuurlijke boete van 425.000 euro opgelegd aan de pensioenuitvoerder Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (NN).

NN heeft niet-correcte pensioeninformatieverstrekt en nagelaten om deelnemers bij de start, beëindiging of wijziging van hun pensioenregeling tijdig de wettelijk verplichte informatie te versturen.

Pensioenuitvoerders zijn onderworpen aan verschillende informatieverplichtingen uit de Pensioenwet. Zo moet de pensioenuitvoerder deelnemers bij start, wijziging en beëindiging van een pensioenregeling tijdig informatie sturen, en moet de verstrekte informatie correct, duidelijk en evenwichtig zijn.

Doelen van pensioencommunicatie zijn dat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is, zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening en op de hoogte is van de keuzemogelijkheden die hij heeft. Het bieden van handelingsperspectief is een essentieel element bij het bereiken van de pensioendeelnemer. De deelnemer neemt informatie eerder op als hij weet wat hij ermee kan doen. De informatieverplichtingen uit de Pensioenwet vervullen hierin een spilfunctie. Goede informatieverstrekking is daarom een van de kernpunten van het pensioentoezicht door de AFM, zeker met het oog op de naderende pensioentransitie.

NN heeft bij de AFM melding gedaan van verschillende tekortkomingen in haar informatieverstrekking. Hierop is de AFM een onderzoek gestart, waaruit vier afzonderlijke overtredingen naar voren kwamen.

Aan in totaal bijna 75.000 deelnemers binnen ‘beschikbare premieregelingen’ heeft NN gedurende ten minste zeven jaar onjuiste informatie verstrekt over de waarde van hun polis. Door een fout in de berekening van de zogeheten PensioenStabilisator werd de beleggingswaarde van de polis onjuist vastgesteld, en NN verstrekte de deelnemers dus ook onjuiste informatie over die waarde. Het ging hierbij om een verschil van gemiddeld genomen 1,04%. Nadat de fout aan het licht kwam, heeft NN de beleggingswaarden gecorrigeerd en de betrokken deelnemers en nabestaanden gecompenseerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.