Ads Top

FSC: Nederlandse economie en financiële instellingen tonen zich weerbaar

De Nederlandse bankensector toonde zich weerbaar gedurende het voorjaar toen buitenlandse banken in de problemen kwamen. De kapitaalratio’s van Nederlandse banken zijn relatief hoog waardoor banken schokken kunnen opvangen. Daarnaast duiden stresstestuitkomsten op weerbaarheid van banken tegen zowel liquiditeits- als solvabiliteitsrisico’s in verschillende stressscenario’s.

De recente problemen bij buitenlandse banken  geven aanleiding om de huidige regelgeving en toezichteisen tegen het licht te houden, vooral op het gebied van toepassing van regelgeving en renterisico, liquiditeitsrisico en resolutie.

Het  Financieel Stabiliteitscomité (FSC) benadrukt het belang van adequate buffers om weerbaar tegen schokken te zijn en verwelkomt de verhoging van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) van 1 naar 2 procent.

Door de aanhoudend hoge inflatie en de verkrapping in financiële condities door onder andere stijgende rentes constateert het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in haar vergadering van 13 juli dat risico’s voor de financiële stabiliteit relatief hoog blijven. Met het oog op de persistentie van de kerninflatie is het wenselijk dat sociale partners (via een beheerste groei van winsten en lonen) en de overheid (via begrotingsdiscipline) hun verantwoordelijkheid nemen om de inflatie naar beneden te brengen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.