Ads Top

Stresstest bevestigt sterke kapitaalpositie ABN AMRO

De EBA heeft een EU-brede stresstest uitgevoerd die onder het ongunstige scenario resulteert in een daling van onze CET1 kapitaalratio met 4,84% naar 10,33% per ultimo 2025, en een stijging van 0,34% naar 15,51% onder het basisscenario

De European Banking Authority (EBA) heeft een dezer dagen de uitkomsten gepubliceerd van de EU-brede stresstest 2023 die onder Europese banken is gehouden, waaronder ABN AMRO. Uitgangspunt van de stresstest was een Bazel III CET1 ratio van 15,17% per ultimo 2022. Het resultaat van de stresstest voor ABN AMRO kwam in het basisscenario uit op een CET1 kapitaalratio van 15,51%, en in het ongunstige scenario op een CET1 kapitaalratio van 10,33%, beide per ultimo 2025.

De stresstest is door toezichthouders ontworpen en wordt door hen gebruikt om kapitaaleisen vast te stellen als onderdeel van het komende SREP evaluatieproces. Hiermee kan de toezichthouder een oordeel vormen over het vermogen van de bank om onder stressscenario’s aan de prudentiĆ«le eisen te voldoen. Daarnaast helpt dit de toezichthouder bij het bespreken van risicobeperkende maatregelen. De test dient ook om de transparantie van banken onderling te bevorderen. Voor deze stresstest kunnen banken niet slagen of zakken.

Het ongunstige scenario waarvan in de stresstest gebruik wordt gemaakt, wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank en de European Systemic Risk Board. Er wordt naar een periode van drie jaar gekeken (2023-2025). Het ongunstige scenario is zeer ernstig, rekening houdend met het zwakkere macro-economische scenario voor Nederland, vooral voor de woningmarkt, met een cumulatieve daling van de huizenprijzen van ca 32% over een periode van 3 jaar.

De stresstest gaat uit van een statische balans, en houdt dus geen rekening met toekomstige besluiten van het management. Het moet daarom niet worden gezien als een prognose van de resultaten van ABN AMRO.

Het basisscenario, dat vooral gevolgen heeft voor de netto rentebaten, resulteerde in een fully-loaded CET1 ratio van 15,51% en een leverage ratio van 5,69%, beide per ultimo 2025. Het ongunstige scenario, dat ook gevolgen heeft voor de kredietvoorzieningen, bedrijfskosten en naar risico gewogen activa, resulteerde in een daling van de CET1 ratio naar 10,33% en een leverage ratio van 4,21%.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.