Ads Top

Meeste Nederlanders onbekend met garantieregeling voor spaargeld in EU

Bijna 6 op de 10 Nederlanders weet niet wat het depositogarantiestelsel in de Europese Unie is. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van Openbank in samenwerking met het Amsterdamse marketingonderzoeksbureau No Ties onder ruim duizend (1006) Nederlanders om inzicht te krijgen in hoe zij bankieren.

Uit het onderzoek blijkt dat het depositogarantiestelsel in de EU voor 57% van de ondervraagden onbekend terrein is. Voor spaarders is dit echter cruciale informatie. Deze regeling tussen lidstaten beschermt spaarders als zij geld storten bij een bank uit een van de lidstaten, tot een bedrag van €100.000. Spaarders die wel op de hoogte zijn van het depositogarantiestelsel geven verschillende schattingen van het gegarandeerde bedrag.

Vooral oudere respondenten schatten het bedrag waarvoor de regeling bescherming biedt hoger in dan de vastgestelde 100.000 euro. De groep 45-64-jarigen schat het bedrag zelfs gemiddeld hoger in dan 130.000 euro. De meeste 35-44-jarigen wisten wel het juiste bedrag te noemen.

Buitenlandse banken die actief zijn op de Nederlandse markt bieden vaak hogere rentetarieven dan de grote Nederlandse banken. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 3 op de 10 respondenten (29%) bereid zou zijn om hun geld op zo'n buitenlandse spaarrekening te zetten als deze onder het depositogarantiestelsel in de EU valt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.