Ads Top

Achmea publiceert vergelijkende cijfers 2022 volgens IFRS 9/17 grondslagen

Achmea maakt op 24 augustus 2023 de resultaten over het eerste halfjaar 2023 bekend. Dat gebeurt voor het eerst volgens de nieuwe boekhoudsta
ndaarden
IFRS 9 en IFRS 17. Voor de vergelijkbaarheid van deze cijfers publiceerde Achmea alvast de vergelijkende cijfers voor 2022 volgens IFRS 9/17.

Het netto resultaat volgens IFRS 9/17 komt over 2022 aanzienlijk lager uit dan onder IFRS 4/IAS 39. Uitzonderlijke marktomstandigheden, waaronder sterk gestegen rente, spreads en dalende aandelenkoersen, hadden in 2022 een groot negatief effect op het resultaat onder IFRS 9/17.

Onder IFRS 9/17 grondslagen worden de waardeveranderingen van zowel de beleggingen als de verplichtingen als gevolg van veranderingen in bijvoorbeeld rentetarieven en aandelen- en vastgoedprijzen opgenomen in de winst en verliesrekening. Onder IFRS 4/IAS 39 werd deze impact grotendeels zichtbaar in het vermogen en had daarmee minder invloed op het netto resultaat.

Bewegingen in de financiële markten kunnen onder IFRS 9/17 leiden tot grotere volatiliteit in het resultaat. Om focus en sturing te houden op de onderliggende ontwikkeling van de financiële resultaten is de definitie van het operationeel resultaat aangepast. Daarbij is van belang dat volatiliteit vanuit marktbewegingen wordt opgenomen in het niet-operationeel resultaat en de verwachte beleggingsopbrengsten in het operationeel resultaat. Daarnaast wordt het operationeel resultaat genormaliseerd voor eventuele reorganisatielasten en transactieresultaten uit fusies en overnames. Met deze aanpassing is het operationeel resultaat een goede weergave van de onderliggende financiële prestaties van ons bedrijf.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.