Ads Top

Grote verschillen in kosten bij verzekeren crematie of begrafenis

De kosten voor het verzekeren van een crematie of begrafenis kunnen sterk variëren. Tussen de duurste en goedkoopste uitvaartverzekering zit - over de gehele looptijd - een premieverschil van ruim 3.800 euro. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekering.nl onder acht verzekeraars, waaronder DELA, Monuta en Ardanta.

Iemand die nu 30 jaar oud is en op 80-jarige leeftijd komt te overlijden, is bij verzekeraar GUV het goedkoopst uit. De kapitaalverzekering, waarbij nabestaanden een uitkering van 9.000 euro ontvangen, kost 12,27 euro per maand bij een premielooptijd van 30 jaar. De totaal te betalen premie komt daarmee uit op 4.417 euro.

De duurste uitvaartverzekering komt op naam van verzekeraar EABN. Hier betaalt een 30-jarige tot aan zijn overlijden een premie van 13,77 euro per maand. De totale kosten komen uit op 8.289 euro, wat een verschil is van maar liefst 3.818 euro met de polis van GUV.

Zo’n 9 miljoen Nederlanders hebben een uitvaartverzekering bij een van de grote verzekeraars: DELA, Monuta of Ardanta. De 'in Diensten Flexibel' polis van verzekeraar DELA is de goedkoopste optie onder deze maatschappijen, met een maandpremie van 11,12 euro die betaald wordt tot de leeftijd van 65 jaar. De totale kosten bedragen hier 4.607 euro bij overlijden op 80-jarige leeftijd.

Bij Monuta, DELA's grootste concurrent, is de totale premie meer dan 1.000 euro hoger, namelijk 5.670 euro. Bij Ardanta, dat onderdeel is van a.s.r., zijn de premiekosten minstens 6.048 euro over de gehele looptijd.

Toch zijn de kosten van een uitvaartverzekering niet alleszeggend. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat uitvaartverzekeraars uiteenlopende methodes hanteren om hun verzekeringen waardevast te houden.

Verzekeringsmaatschappijen hebben hun eigen methode bij de indexering. Bij GUV stopt de waardevermeerdering van de polis zodra er geen premie meer wordt betaald. Bij DELA en Ardanta blijft de waarde van de polis toenemen, zelfs na het verstrijken van de premielooptijd. DELA past bovendien winstdeling toe, waarbij een deel van de winst wordt teruggegeven aan verzekerden om de premiestijging te beperken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.