Ads Top

YourCampus en Brand New Day slaan handen ineen om werkgevers te helpen met flexibele pensioenoplossing

YourCampus, de app voor beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, introduceert samen met online pensioenbank Brand New Day een flexibele pensioenregeling voor werknemers. Met de flexibele pensioenoplossing in de derde pijler krijgen werkgevers geen langdurig contract meer, maar juist flexibiliteit in wanneer welk budget voor pensioen beschikbaar komt. En dankzij de YourCampus app hebben werknemers volledige keuzevrijheid in wanneer en hoe zij dat budget willen inzetten.

YourCampus is een platform dat werknemers inzicht geeft in hun secundaire arbeidsvoorwaarden en ze de mogelijkheid geeft om op dat gebied zelf keuzes te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen uit sportklassen, mobiliteitsoplossingen of leertrajecten. Bovendien geeft YourCampus werknemers de vrijheid om salariscomponenten, zoals vakantiegeld en verlof, flexibel uit te laten keren.

Daar komt nu ook de pensioenbijdrage van de werkgever bij. Via de YourCampus-app kunnen werknemers zelf aan de knoppen draaien. Er kan gekozen worden voor de fiscale voordelen en de pensioenbijdrage op de eigen pensioenrekening storten, of voor de optie om de bijdrage als regulier loon te laten uitkeren. Dankzij slimme automatiseringen tussen YourCampus, Brand New Day en payrollsystemen kan de werknemer deze keuze efficiënt en goed geïnformeerd zelf maken. Dit stelt medewerkers in staat om in te spelen op belangrijke gebeurtenissen en levensfases, zoals het betreden van de huizenmarkt, het krijgen van een kind of het sneller aflossen van een studieschuld.

Brand New Day faciliteert niet alleen de pensioenrekeningen, maar zorgt ook voor een persoonlijke onboarding van de werknemers. Een werknemer kan zich eenvoudig aanmelden voor een pensioenrekening via de YourCampus-app, waarna via een persoonlijke belafspraak met Brand New Day de rekening wordt geactiveerd en de werknemer wordt voorzien van persoonlijke uitleg.

Op 1 juli 2023 gaat naar verwachting de nieuwe Pensioenwet in. De tweede (collectief) en derde (individueel) pijler van het pensioenstelsel worden daarmee fiscaal gelijk getrokken. Dat geeft werkgevers meer mogelijkheden om hun personeel een goed pensioen te bieden. In een competitieve arbeidsmarkt zoeken organisaties naar nieuwe manieren om arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken voor het aantrekken en behouden van talent, laat ook eerder onderzoek van YourCampus zien. Deze pensioenregeling in de derde pijler speelt in op een groeiende behoefte bij bedrijven om het pensioen flexibeler te maken, zodat het meer aansluit bij de levensfase van de werknemer.

Nederlandse consumenten hebben in 2022 voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie weer méér toonbankaankopen gedaan dan het jaar ervoor. In 2022 konden winkels weer vaker open dan in 2021, en de consumentenprijzen lagen gemiddeld 10 procent hoger door de sterk opgelopen inflatie. Daardoor zijn zowel het aantal als de waarde van de kassa aankopen in 2022 gestegen. Hierdoor is ook het absolute aantal pin en contante betalingen in 2022 toegenomen.

Consumenten maken steeds vaker gebruik van nieuwere contactloze manieren van betalen. Contactloos betalen met de mobiele telefoon of ‘wearable’ (zoals een smartwatch of fitness tracker) heeft in 2022 een vlucht genomen: 21 procent van alle kassabetalingen is contactloos zonder fysieke betaalpas afgerekend. Dat is 7%-punt meer dan in 2021. Dat betekent dat in 2022 vrijwel net zoveel aankopen op deze manier werden afgerekend als met contant geld. Een groot verschil is wel dat de contante betalingen door een grote groep Nederlanders zijn gedaan en de contactloze betalingen met mobiele telefoon of ‘wearable’ juist door een kleine groep. Hieruit blijkt dat mensen die contactloos met de mobiele telefoon of ‘wearable’ betalen hier intensiever gebruik van maken. Het gestegen gebruik van de mobiele telefoon of ‘wearable’ aan de kassa is inmiddels ook terug te zien in de betaalvoorkeuren van de Nederlandse consument: bijna één op de vijf geeft aan het liefst op deze manier te betalen. Dit was begin 2020 nog minder dan één op de tien consumenten.

Tegelijkertijd zijn er grote verschillen in het gebruik van contant geld in de samenleving. Zo betalen 12 tot 18 jarigen en 65-plussers ongeveer een kwart van alle kassa aankopen contant. Ook mensen die aangeven dat ze moeilijk rond kunnen komen betalen verhoudingsgewijs veel met contant geld. Bijna een kwart van alle kassa aankopen wordt door hen contant afgerekend, tegenover ongeveer 16% bij degenen die zeggen makkelijk rond te komen (zie Figuur 2). Een bekende reden voor het gebruik van contant geld bij deze groep is dat het hen helpt om meer grip te hebben op hun uitgaven. Gedurende 2022 zijn er steeds meer consumenten die aangeven moeilijk rond te komen, vermoedelijk door de sterk gestegen inflatie.

Cisco introduceert nieuwe Webex-functies

Om hybride werken goed te kunnen ondersteunen en steeds verder te optimaliseren, lanceert Cisco geregeld nieuwe Webex-functionaliteiten. Deze innovaties hebben als voornaamste doel om de samenwerking tussen hybride werkers te verbeteren, de gebruikerservaring te maximaliseren en (online) werkruimtes optimaal in te richten. De nieuwste ontwikkelingen voor Webex by Cisco op de iPad spelen hierop in.

Met de nieuwe Webex Meetings-functies op de iPad kunnen iOS-gebruikers nu efficiënt multitasken op één scherm. Door ondersteuning van Multiple Windows kunnen verschillende apps zoals Webex Meetings, notities, agenda en e-mail tegelijkertijd worden gebruikt binnen de Webex Meeting-app.

Ook wordt Webex Meetings op de iPad nu ondersteunt door Stage Manager, een iPad-functie waarmee gebruikers gemakkelijk tussen apps kunnen navigeren, de grootte ervan aan kunnen passen, hun scherm zelf overzichtelijk in kunnen delen. Daardoor is het dus niet meer nodig om op een groot scherm te werken. Door app-vensters naast elkaar te zetten kunnen iPad-gebruikers bijvoorbeeld naast het volgen van een Webex meeting tegelijkertijd een presentatie bekijken.

Webex by Cisco kondigt ook een aantal, door kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunde toevoegingen aan, die een meer gepersonaliseerde en inclusieve ervaring tijdens het hybride samenwerken kunnen realiseren.

Verbetering van de kwaliteit en betrokkenheid van vergaderingen via AI waarbij nieuwe functies als Portrait Effect zorgen voor meer diepte en scherpte, gebarenherkenning voor non-verbale feedback en 3D-video-effecten. Ook zorgt Webex's Super Resolution via slimme verlichting voor kristalhelder beeld tijdens Webex meetings en maakt de automatische "be right back" update kenbaar wanneer een gebruiker een Webex-vergadering verlaat.

Verbetering van focus door Message Recommendations om zo 1-op-1 berichten te prioriteren en Space Recommendations voor suggesties van relevante Webex-ruimtes.
Snellere reactietijden door het gebruik van generatieve AI in het Webex Contact Center voor Virtual Agents, Agent Answers en Contextual Chat Summary, en Subject Line Generator voor e-mailonderwerpregels.

Betere video-ervaring door camera’s die personen volgen via stem- en gezichtsherkenning waarbij beeld automatisch wordt gewisseld om de beste hoek van de actieve spreker vast te leggen.

Met video-zones worden mensen individueel ingekaderd waarbij lege ruimte buiten beeld blijven. Alleen mensen die zich binnen de gedefinieerde grenzen bevinden, worden bij de vergadering betrokken wat de afleiding van mensen buiten de vergadering elimineert.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.