Ads Top

AFM: Verduurzaming eigen woning vooral met spaargeld

Vier op de tien bevraagde hypotheekbezitters gaven aan de eigen woning in het afgelopen jaar (verder) te hebben verduurzaamd. Met verduurzaming wordt dan bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen of het isoleren van de woning bedoeld. De overgrote meerderheid (bijna 90%) gebruikte hiervoor spaargeld. Een derde overwoog ook verduurzaming maar deed het niet, voornamelijk door de kosten en/of een gebrek aan financiële middelen.

Van de bevraagde mensen die recent een nieuwe hypotheek afsloten (maar niet specifiek voor verduurzaming) reserveerden vier op de tien een bedrag voor verduurzaming van de woning. Van allemensen die een hypotheek afsloten met een andere hoofdreden dan verduurzaming, heeft 20% de hypotheek verhoogd voor het verduurzamen van de woning en 17% gebruikte hiervoor eigen geld. Recente hypotheeksluiters die een bedrag hebben gereserveerd voor verduurzamen geven aan dat de voornaamste redenen zijn om de energierekening te verlagen (83%), omdat het beter is voor het milieu (52%) of omdat dit bijdraagt aan een waardestijging van de woning (49%).

De meeste hypotheeksluiters (62%) gaven aan de hypotheek af te hebben gesloten via een tussenpersoon: zelfstandig adviseur, hypotheekwinkel of vergelijkingssite. Onderwerpen die worden meegenomen in het hypotheekadvies hangen sterk af van de leeftijd van de sluiter. Wat opvalt is dat bij vier op de tien starters door de hypotheekadviseur niet werd gevraagd naar een eventuele studieschuld. Ook naar een private lease verplichting wordt in bijna de helft van de gevallen (46%) niet gevraagd door de hypotheekadviseur.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.