Ads Top

'Winsten van banken onder druk bij langdurig lage rente'

Een omgeving met hogere rentes is gunstig voor het bankwezen. Een scenario met langdurig lage rentes brengt daardoor de nodige uitdagingen met zich mee. Dat blijkt uit een nieuwe DNB-studie, waarin vooruitblikkende scenario’s rond Nederlandse bankwinsten worden gepresenteerd.

Een gezonde bankensector draagt bij aan de financiële stabiliteit en ondersteunt de economie. Gezonde banken zijn in staat voortdurend hun rol in het financiële stelsel te vervullen en beschikken over voldoende buffers om verliezen op te vangen. Winsten spelen daarbij een belangrijke rol, want die vormen de eerste buffer voor het opvangen van negatieve schokken.

Nadat de winsten van Nederlandse banken jarenlang onder druk stonden als gevolg van de financiële crisis en de Europese schuldencrisis, vond vanaf 2015 herstel plaats. In 2020 zorgde de coronapandemie opnieuw voor een forse daling van de winst. En hoewel de winstgevendheid in 2021 weer herstelde, staan de netto rentebaten – de belangrijkste inkomstenbron – nog steeds onder druk door de lage rente.

Als banken zich niet aanpassen, daalt de gemiddelde Return on Equity (RoE) vanaf het pre-coronaniveau (7,8 procent) naar minder dan 5 procent. In dit scenario kunnen banken alleen bij vergaande aanpassingen hun RoE op peil houden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.