Ads Top

BNP wijzigt voorwaarden gereglementeerde spaarrekening

Vanaf 1 april 2022 zal het toegestane maximum bedrag van de gereglementeerde spaarrekening bij BNP Paribas beperkt worden tot maximaal 250.000 euro. Momenteel is er geen maximum.

Indien het bedrag van de spaarrekening vanaf die datum (op het einde van de dag van de boeking) de drempel van 250.000 euro overschrijdt, zal het bedrag dat de toegestane drempel overschrijdt, worden overgeheveld naar een tweede rekening (Depositorekening).

Voor meer dan 99 procent van de klanten van BNP Paribas Fortis, Hello bank! en Fintro heeft deze maatregel geen impact.

Vanaf 17 januari 2022 zal het aantal gereglementeerde spaarrekeningen worden beperkt tot één rekening voor eenzelfde houderschap. Dit betekent dat er vanaf dan nog slechts één gereglementeerde spaarrekening op naam van een zelfde houder of op naam van dezelfde medehouders kan worden geopend.

Een klant kan dus alleen nog meerdere gereglementeerde spaarrekeningen openen indien elk van die rekeningen een verschillend houderschap heeft.

Deze beperking van het aantal rekeningen is niet van toepassing op de gereglementeerde spaarrekeningen die al voor 17 januari 2022 zijn geopend. Na die datum zullen die bestaande rekeningen echter wel in aanmerking worden genomen bij het aanvragen van een nieuwe gereglementeerde spaarrekening.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.