Ads Top

'ABN AMRO komt gedupeerden woekerrentes onvoldoende tegenmoet'

Nederlandse banken hebben jarenlang stelselmatig te hoge rentes gerekend op de leningen met een variabel rentepercentage. Een aantal banken heeft gedupeerden onder druk van financieel klachteninstituut Kifid recent compensatievoorstellen gedaan.

Uit onderzoek van claimorganisatie Qollect is gebleken dat ABN AMRO bij de eerste uitgebrachte voorstellen de norm van het Kifid naast zich neerlegde en gedupeerden slechts ten dele wilde compenseren.

Na druk van Qollect en vragen vanuit de pers lijkt ABN AMRO overstag te gaan, het is echter de vraag of de bank bereid is de gedupeerden echt schadeloos te stellen.

Veel Nederlandse banken hebben de afgelopen 30 jaar veel te hoge rentes gerekend op leningen met variabele rentes. De rente steeg mee met de marktrente, maar de banken lieten deze niet dalen als de marktrente naar beneden ging. Na meerdere procedures en uitspraken van het financiële klachteninstituut Kifid hebben onder meer ABN AMRO en Rabobank aangekondigd gedupeerden te compenseren. Uit onderzoek van consumentenclaim-organisatie Qollect bleek echter dat de aangeboden compensatieregeling van ABN AMRO volstrekt ontoereikend en misleidend was.

Max Darley van consumentenclaim-organisatie Qollect: 'Na het lezen van de compensatievoorstellen waarin ABN AMRO alleen voor de periode vanaf 2008 wilde compenseren, niet bereid was rente op rente betalen en haar klanten een finale kwijting liet tekenen hebben wij getracht in gesprek te gaan met de bank. Helaas gaf de bank toen niet thuis. Dat ze nu, onder druk van vragen vanuit de media lijken te bewegen is goed nieuws, met die aantekening dat ze op basis van de informatie die wij hebben hun hele verantwoordelijkheid nog altijd trachten te ontlopen.'

Rabobank koos er eerder voor om de compensaties te beperken tot doorlopende kredieten. Rabobank heeft via haar krediethypotheken en alle hypotheken met variabele rente jarenlang veel te hoge rentes gerekend. Ondanks een uitspraak van Kifid waarin wordt gesteld dat gedupeerden die een hypotheek hadden bij Rabobank-dochter Roparco moeten worden gecompenseerd weigert Rabobank deze groep tegenmoet te komen. De reden is volgens Qollect duidelijk: bij doorlopende kredieten gaat het om vergoedingen tot enkele duizenden euro’s, bij hypotheken vaak om een veelvoud daarvan.

Darley roept gedupeerde consumenten op terughoudend te zijn met het accepteren van de compensatievoorstellen en zich te melden bij Qollect: 'Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe groter de kans dat de banken écht hun verantwoordelijkheid nemen en mensen de volledige compensatie geven waar ze recht op hebben.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.