Ads Top

Boetes voor exploitanten van platform 24option.com


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft december 2020 bestuurlijke boetes opgelegd aan Rodeler, beter bekend onder de naam 24Option.com. De boetes zijn opgelegd wegens het in strijd handelen met artikel 5:20 Algemene wet Bestuursrecht (Awb).

Op grond van artikel 5:20 Awb is een partij verplicht medewerking aan een toezichthouder te verlenen die redelijkerwijs bij de uitoefening van zijn bevoegdheden kan worden gevorderd. Rodeler NL en Rodeler Ltd hebben aan deze verplichting niet voldaan.

Rodeler NL en Rodeler Ltd exploiteerden het online beleggingsplatform 24option.com, waarop particuliere beleggers konden handelen in contracts for difference (CFD’s). De AFM heeft een onderzoek ingesteld om vast te stellen of Rodeler NL voor haar handelen een vergunning van de AFM nodig had. Ook wilde de AFM vaststellen of Rodeler NL oneerlijke handelspraktijken verrichtte. Hiertoe heeft de AFM tijdens een onderzoek op het kantoor van Rodeler NL onder meer opnames van telefoongesprekken tussen Rodeler NL en klanten opgevraagd. Omdat Rodeler NL de gespreksopnames niet aan de AFM verstrekte, heeft de AFM eerder al een last onder dwangsom aan Rodeler NL opgelegd.

Rodeler NL heeft ook daarna nagelaten om een groot deel van de gespreksopnames aan de AFM te verstrekken. Daarmee heeft Rodeler NL het toezicht door de AFM belemmerd en de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb geschonden. Dit gedrag van Rodeler NL is ernstig en daarom wordt tevens een boete opgelegd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.