Ads Top

CO2-voetafdruk van Bitcoin-netwerk steeg in 2020 met ongeveer 25 procent

De totale CO2-voetafdruk van het Bitcoin-netwerk steeg in 2020 met ongeveer 25 procent, terwijl het aantal transacties daalde met 6 procent. Dit komt neer op een klimaatimpact van ongeveer 402 kg CO2 per transactie in 2020, zo blijkt uit de eerste resultaten van een door DNB ontwikkelde methode om de CO2-voetafdruk van Bitcoin te meten.

Dit is vergelijkbaar met twee derde van de maandelijkse uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden (611 kg CO2 per maand).

De stijging van de klimaatimpact per transactie kan worden toegeschreven aan een forse toename van het totale energieverbruik van het Bitcoin-netwerk. De totale CO2-uitstoot steeg in 2020 met 25 procent van 36 naar 45 Megaton, terwijl het aantal transacties met 6 procent daalde van 119 naar 112 miljoen.

Aangezien de elektriciteitsmix tussen hernieuwbare en fossiele brandstoffen redelijk constant bleef in deze periode, kan de stijging van de CO2-uitstoot bijna volledig worden toegeschreven aan de groei van benodigde rekenkracht van het Bitcoin-netwerk.

Verdere groei van het energieverbruik is sterk afhankelijk van de Bitcoin-prijs. Als de waarde van crypto-activa zoals Bitcoin stijgt, trekt dat meer miners aan, die vervolgens meer elektriciteit verbruiken om crypto’s te delven.

Niet alle crypto’s zijn gebaseerd op een energie-intensief algoritme. Het algoritme van onder andere Bitcoin en Ethereum heeft het grootste energieverbruik per transactie in vergelijking met andere technologieën met vergelijkbare functionaliteit die momenteel beschikbaar zijn. Dit is dan ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld de Zweedse financiële toezichthouder zich recent heeft uitgesproken voor een EU-verbod op crypto’s die gebruik maken van deze energie-intensieve methode.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.