Ads Top

AFM verkent financiële kwetsbaarheid Nederlanders met migratieachtergrond

De bevolking van Nederland verandert de komende decennia flink. Tegen deze achtergrond heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de financiële kwetsbaarheid van Nederlanders met een migratieachtergrond en de relatie met toegang tot financiële dienstverlening verkend.

Nederlanders met een migratieachtergrond vormen een heterogene groep waarbij vooral die met een niet-westerse migratieachtergrond gemiddeld financieel kwetsbaarder zijn. Het gemiddeld genomen lager onderwijsniveau en een minder sterke arbeidsmarkt- en inkomenspositie spelen hierin mee.

Een groot deel van de eerste generatie migranten is op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Hierdoor ontvangen zij geen volledige AOW. Ze lijken bovendien beperkt gebruik te maken van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Ongeveer 40 procent van de pensioengerechtigde Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond leeft onder de armoedegrens.

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lijken minder vaak gebruik te maken van een bankrekening en minder vaak beleggingen aan te houden. De taalbarrière vormt daarbij een belangrijke belemmering voor toegang tot financiële dienstverlening. Communicatie en informatieverstrekking door financiële dienstverleners vindt vooral in het Nederlands plaats. Ook wordt het Nederlandse financiële stelsel vaak als complex ervaren, doordat eenvoudige informatie over financiële producten ontbreekt of moeilijk vindbaar is.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.