Ads Top

'Voorkom dat economische crisis omslaat in financiële crisis'

Het recente herstel op financiële markten lijkt gebaseerd te zijn op verwachtingen dat de contactbeperkende maatregelen verder kunnen worden versoepeld en zich geen nieuwe virusuitbraak voordoet. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) waarschuwt evenwel dat bij tegenvallende ontwikkelingen in deze marktverwachtingen het sentiment snel kan keren en nieuwe marktcorrecties niet kunnen worden uitgesloten.

Banken bevinden zich in een betere uitgangssituatie en zijn weerbaarder dan in 2008. Vooral wanneer het economisch herstel langer uitblijft, zal echter ook de kapitaalpositie van banken verslechteren. Het FSC benadrukt dat het van belang is om te voorkomen dat de huidige economische crisis omslaat in een financiële crisis. Een goed gekapitaliseerde bankensector is belangrijk voor het op peil houden van de kredietverlening en het ondersteunen van toekomstig economisch herstel. Banken moeten daarom voldoende prikkels behouden om zorgvuldig risicomanagement te hanteren en een goede afweging van kredietrisico’s te blijven maken.

Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank (DNB), in lijn met internationale afspraken, banken en verzekeraars opgeroepen om tijdelijk af te zien van dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen. Daar past ook terughoudendheid bij met het uitkeren van bonussen. Ook dient geen structurele verzwakking in regelgeving plaats te vinden en kunnen zowel overheden en toezichthouders als banken zelf tijdig nadenken over mogelijke mitigerende acties wanneer de crisis langer aanhoudt.

De coronacrisis legt ook bestaande kwetsbaarheden in de economie bloot, zoals de zoektocht naar rendement en hoge schulden bij overheden en bedrijven. Daarnaast kan in Europa de verwevenheid tussen overheden en banken opnieuw opspelen. Het FSC constateert dat het juist ook in het Nederlands belang is om tot een evenwichtige en krachtige Europese beleidsrespons te komen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.