Ads Top

Stakeholders positiever over communicatie door DNB

Partijen die veel met DNB te maken hebben, vinden dat de onderlinge communicatie zich de laatste jaren heeft verbeterd. Toch zijn er duidelijke verschillen in de mate waarin de verbeteringen zich volgens de stakeholders hebben voorgedaan. De enige bevinding waarvoor geen verbetering wordt geconstateerd is het streven van DNB om meer met één mond te spreken en niet in silo’s te opereren.

Dit blijkt uit het onderzoek dat DNB heeft laten uitvoeren. DNB is weliswaar verheugd dat de stakeholders per saldo positiever zijn dan tijdens het vorige onderzoek uit 2017, maar er blijkt tegelijkertijd nog ruimte voor verbeteringen.

Na het vorige onderzoek zijn diverse initiatieven ontplooid om meer transparantie te bieden over het toezichtproces, meer procesinformatie te geven en onderzoeksresultaten beter terug te koppelen aan de onder toezicht staande instellingen. Ook zijn er talrijke rondetafel bijeenkomsten en andere dialoogsessies georganiseerd die tegemoet komen aan de wens van de sector om meer met elkaar te communiceren. Deels lijken deze inspanningen hun vruchten te hebben afgeworpen. Ook met de resultaten uit het huidige onderzoek gaat DNB aan de slag teneinde verdere verbetering te realiseren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.