Ads Top

ABN AMRO MeesPierson: ‘Aandelen op langere termijn kansrijker’

Ondanks de huidige onderweging van aandelen is ABN AMRO MeesPierson voor de langere termijn positiever over deze beleggingscategorie dan over andere beleggingsvormen. Dat stelt de private bank in de halfjaarlijkse Beleggingsstrategie ‘Wanneer de mist optrekt’.

ABN AMRO MeesPierson spreekt hierin de verwachting uit dat over een tijdspad van 12 tot 18 maanden aandelen beter zullen presteren, als de effecten van de lockdowns afnemen en de economie weer aantrekt. Bovendien denkt de bank dat de bedrijfswinsten ondersteund gaan worden door lagere financieringskosten en het langdurige effect van overheidsstimulering. Ook de inflatie blijft naar verwachting laag, waardoor centrale banken de mogelijkheid hebben om hun op het aanjagen van de economie gerichte beleid te handhaven.

Door de onzekerheden over hoe de wereld uit de corona-pandemie komt, zijn de vooruitzichten voor de financiële markten in mist gehuld. Veel zal afhangen van hoe snel de economie weer opengaat. Sommige sectoren zullen als verliezers uit de bus komen en lijden onder de gevolgen van het coronavirus, terwijl andere als winnaars ervan kunnen profiteren.

ABN AMRO MeesPierson denkt dat de globalisering nog meer onder druk komt te staan, omdat bedrijven zich nu realiseren dat ze mogelijk te afhankelijk zijn van toeleveringsketens buiten de eigen landsgrenzen. Volgens de private bank gaan zij hun strategieën tegen het licht houden en essentiële bedrijfsprocessen dichter bij huis onderbrengen. De toename van de wereldwijde schuldenlast is een ander gevolg van de coronacrisis, omdat de forse stimulering van de economie gefinancierd moeten worden. De meeste landen zullen in staat zijn hun schulden af te bouwen zodra de economie weer groeit. Maar voor sommige landen kan dit moeilijk zijn.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.